Nieuws

Nieuws

12 juli 2017

Nee, dat mag niet. Niet door de werkgever, maar ook niet door de werknemer. Dit is alleen anders als er een zogeheten tussentijds opzegbeding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Met name werknemers lijken zich hier niet altijd van bewust te zijn, met de nodige nadelige gevolgen van dien. Zo oordeelde recent de kantonrechter Zutphen dat een werknemer die tussentijds zijn bepaalde tijd contract zonder tussentijds opzegbeding had opgezegd, zijn werkgever een bedrag van afgerond EUR 34.000,- moest betalen (Ktr. Zutphen 28 maart 2017, AR 2017-0534).

 

26 juni 2017

Drie uitspraken door Palthe Oberman Advocaten
Webinar d.d. 26 juni 2017 - Academie voor de Rechtspraktijk

Mr. K. Deelen en mr. K.J. Hillebrandt behandelen tijdens dit webinar de volgende uitspraken:

  • Hof Den Bosch 2 maart 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:859 (opvolgend werkgeverschap)
  • Hof van Justitie 14 maart 2017, ECLI:EU:C:2017:203 (verbod dragen hoofddoek)
  • Hof Amsterdam 24 januari 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:163 (ontbindende voorwaarde)

 

06 juni 2017

De Hoge Raad maakt in het arrest kort gezegd een onderscheid tussen een verkoop in het kader van liquidatie van de onderneming en een verkoop in het kader van een doorstart. De Hoge Raad overweegt dat het adviesrecht van de OR in beginsel niet ziet op handelingen van de curator die zijn gericht op liquidatie van het ondernemingsvermogen. Indien echter de verkoop van activa plaatsvindt in het kader van een voortzetting of doorstart van (delen van) de onderneming, waarbij het vooruitzicht bestaat van behoud van arbeidsplaatsen, dient een daarop gericht besluit wel ter advies aan de OR te worden voorgelegd.

24 mei 2017

This publication provides a general overview of developments in the field of employment law between 1 January 2016 and 31 December 2016.

19 mei 2017

In this article, we discuss several cases and we determine what may constitute a violation of fundamental rights pertaining to an employee's physical appearance. Based on case law, we determine under what circumstances such violations may be justified. In addition, we provide guidelines for employers who are facing such issues.

05 mei 2017

We are proud to present our L&E Global Handbook,  which serves as an introduction to the complex issue of employees vs independent contractors, with analysis from 32 key jurisdictions, across 6 continents.