Focus on Integrity April

Op 25 april is de nieuwste versie van  Focus on Integrity verschenen. ‘Focus on Integrity’ is een maandelijkse nieuwsbrief, met korte samenvattingen van de meest recente uitspraken over integriteitsschendingen op de werkvloer. Het gaat dan over fraude, diefstal, corruptie, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, belangenconflicten, onrechtmatige concurrentie en bewijs in arbeidszaken. We geven daarbij nog een korte wenk wat de zaak interessant maakt of hoe de werkgever het mogelijk anders had kunnen aanpakken. Geen zaak is hetzelfde.

Indien u belangstelling heeft om deze nieuwsbrief per mail te ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@paltheoberman.nl. Lees hieronder één van de recente uitspraken die in deze nieuwsbrief is besproken en lees via deze link.

Financieel manager sluist bijna half miljoen euro weg naar privérekening 

Werknemer is sinds 1 juni 2017 in dienst als financieel manager/controller en is verantwoordelijk voor de financiële administratie. In oktober 2021 wordt bekend dat werknemer bedragen – anders dan salaris – vanuit werkgever op zijn bankrekening kreeg. Vanaf 2017 was circa een half miljoen overgemaakt naar de rekening van werknemer. Werkgever heeft, nadat om uitleg is gevraagd, werknemer ontslagen. Werkgever eist een half miljoen schadevergoeding.

Werknemer beweert dat de CEO hem instrueerde om valse facturen van leveranciers te betalen op zijn privérekening om dit geld daarna contant aan de CEO te overhandigen. De CEO zou hebben gedreigd hem te ontslaan als hij zijn medewerking niet zou verlenen. De CEO heeft dit ontkent en de werknemer levert verder geen bewijs. De rechtbank oordeelt dat indien de CEO de werknemer daadwerkelijk heeft bedreigd met ontslag, deze dreiging niet zodanig is dat werknemer hiertegen geen weerstand kon bieden. Deze druk staat niet in verhouding tot de aard en ernst van de gepleegde onrechtmatige daad. De rechtbank wijst de vordering van werkgeefster tot vergoeding van schade van circa een half miljoen toe.

Vindplaats: Rechtbank Zeeland-West-Brabant 17 januari 2024, ECLI:NL:RBZWB:207. 

Wenk: Het gevoerde verweer van werknemer had wel bewezen moeten worden. Verder geldt dat een werknemer zich voor dergelijke verduistering niet kan disculperen met het argument dat hij dit van de CEO moest doen.

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws