Nieuws

Nieuws

01 september 2015

Maatschapsgeschillen worden meestal beslecht in arbitrage of middels bindend advies. De uitspraken/adviezen zijn niet openbaar. Janneke Lange heeft als secretaris van het scheidsgerecht op dit gebied de uitspraken en adviezen vanaf 2002 tot 2015 geanalyseerd.

24 juli 2015

De afgelopen maanden is een aantal besluiten en regelingen tot stand gekomen in het kader van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). In onze nieuwsberichten van 21 mei 2015, 22 februari 2015 en 11 juni 2014 hebben wij u op de hoogte gebracht van de wijzigingen die de WWZ met zich mee brengt.

21 mei 2015

De WWZ zorgt voor ingrijpende veranderingen in het arbeids- en ontslagrecht. De eerste tranche van de WWZ is ingegaan per 1 januari 2015 en per 1 juli aanstaande zal de tweede tranche van de wet in werking treden.

01 mei 2015

Deze kroniek bevat een overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht tussen 1 januari 2014 en 31 december 2014.

22 april 2015

De Wet Flexibel Werken (WFW) regelt dat een werknemer die ten minste zes maanden (26 weken) in dienst is, een verzoek kan doen bij de werkgever om de arbeidsduur, de arbeidsplaats en/of de werktijd aan te passen (dit is nu nog een jaar).

19 januari 2015

Het medisch specialistisch bedrijf krijgt gestalte. Zoals inmiddels wel bekend, vormen maatschappen van medisch specialisten in overleg met het ziekenhuis zich om tot het medisch specialistisch bedrijf om ook fiscaal als ondernemer aangemerkt te blijven.