Nieuws

Nieuws

09 september 2016

Wegens stukgelopen CAO onderhandelingen kondigde de FNV onlangs een staking af onder het grondpersoneel van KLM. KLM en Schiphol hebben in kort geding een verbod tot deze staking gevorderd, welke vordering op vrijdag 26/8/2016 is toegewezen.

18 juli 2016

Op 13 juni 2016 is een wetsvoorstel ingediend dat beoogt de transparantie en de bespreekbaarheid van de beloningsverhoudingen binnen grote ondernemingen te bevorderen. Volgens de Minister is hiermee de behartiging van het werknemersbelang gediend.

12 april 2016

Het komt veel voor dat werkgevers een werknemer een vergoeding voor juridische kosten aanbieden in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Ook komt het geregeld voor dat in een Sociaal Plan is opgenomen dat (een deel van) de juridische kosten die werknemers maken door de werkgever vergoed worden.

12 april 2016

In één van onze eerdere nieuwsberichten hebben we u op de hoogte gebracht van het wetsvoorstel om de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) te vervangen door de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) en de gevolgen daarvan. De beoogde ingangsdatum van het nieuwe systeem was op dat moment 1 april 2016.

12 april 2016

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) heeft op 7 april 2016 vastgesteld dat een werknemer in een ontslagprocedure bij het UWV op kosten van zijn of haar rechtsbijstandsverzekeraar een advocaat mag inschakelen.

06 april 2016
 
Deze kroniek bevat een overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht tussen 1 januari 2015 en 31 december 2015. Het afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van de nieuwe Wet werk en zekerheid. Binnen andere onderdelen van het arbeidsrecht heeft de rechtsontwikkeling echter niet stilgestaan. Er zijn diverse belangwekkende arresten gewezen, onder meer op het gebied van het collectief arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht, aansprakelijkheid van de staat voor het onjuist implementeren van een Europese richtlijn, kwalificatie van de arbeidsovereenkomst, overgang van onderneming en opzegging van de arbeidsovereenkomst.
 
 
Verschenen in het Advocatenblad, Kronieken 2016, nummer 4. Auteurs: mr. C.C. Oberman en mr. K.J. Hillebrandt