Nieuws

Nieuws

11 oktober 2019

Palthe Oberman biedt u hierbij aan de Employment Law Tracker van L&E Global van september 2019, met de meest recente updates op het gebied van arbeidsrecht.

07 oktober 2019

Werknemers hebben per 1 januari 2020 vanaf dag één recht op een transitievergoeding. Momenteel ontstaat dit recht pas na een dienstverband van ten minste 2 jaar.

07 oktober 2019

Als onderdeel van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wordt een nieuwe ontslaggrond geïntroduceerd, de cumulatiegrond genoemd. Als de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden op de cumulatiegrond is eventueel een hogere transitievergoeding verschuldigd.

07 oktober 2019

Met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) beoogt de regering het aangaan van vaste arbeidscontracten te stimuleren. Door een lagere WW-premie te heffen voor vaste contracten en een hogere premie voor alle overige arbeidscontracten, verwacht de wetgever dat het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om vaste contracten aan te bieden.

07 oktober 2019

Bij payrolling hebben we te maken met een partij waar de payrollwerknemer formeel in dienst is, de payrollwerkgever, en een partij waar de payrollwerknemer feitelijk werkzaam is, de opdrachtgever.

07 oktober 2019

Per 1 januari 2020 wordt het arbeidsrecht op sommige punten gewijzigd als gevolg van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Onderdeel daarvan zijn wijzigingen ten aanzien van oproepkrachten. Oproepkrachten zijn onder meer werknemers die werkzaam zijn op basis van een nulurencontract of een min-maxcontract. De wetgever wil hun rechtspositie versterken omdat zij door de wisselende arbeidsomvang (te) veel onzekerheid hebben over hun inkomen.