Nieuws

Nieuws

13 februari 2019

Palthe Oberman biedt u hierbij aan de Employment Law Tracker van L&E Global van januari 2019, met de meest recente updates op het gebied van arbeidsrecht.

21 januari 2019

Bestuurder verzoekt toekenning transitievergoeding én billijke vergoeding. Kan cumulatie met het oog op de maximum vergoeding onder de Wet normering topinkomens (WNT)?

15 januari 2019

Per 1 januari 2019 is weer het één en ander op arbeidsrechtelijk gebied gewijzigd. Wij hebben de belangrijkste wetswijzigingen en de te verwachten veranderingen op een rij gezet.

21 december 2018

Palthe Oberman biedt u hierbij aan de Employment Law Tracker van L&E Global van december 2018, met de meest recente updates op het gebied van arbeidsrecht.

11 december 2018

De Kroniek Arbeidsrecht geschreven door Christiaan Oberman, Karol Hillebrandt en Nadia Adnani bevat de meest belangwekkende uitspraken van het afgelopen jaar. Gedurende 6 weken zullen we elke dinsdag een arbeidsrechtelijk onderwerp uit de Kroniek belichten. Deze week staan we stil bij de regels voor overgang van onderneming in het kader van een prepack.

07 december 2018

De laatste jaren is de beloning van topbestuurders een terugkerend onderwerp van gesprek. Het onderwerp heeft ook de aandacht van de politiek. Op 12 juni 2018 heeft de Eerste Kamer een wetswijziging aangenomen waarmee de ondernemingsraad (OR) meer invloed krijgt op het salaris van bestuurders. Het bestuur van ondernemingen, waar ten minste 100 personen werkzaam zijn, moet verplicht in gesprek met de OR over de beloningen van de bestuurders. De wetswijziging treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.