Nieuws

Nieuws

03 december 2021

Op 12 oktober 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet betaald ouderschapsverlof. De Wet betaald ouderschapsverlof geeft iedere ouder het recht op negen weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof en 17 weken onbetaald ouderschapsverlof. Ouders kunnen op dit moment alleen 26 weken onbetaald ouderschapsverlof opnemen. De wet treedt op 2 augustus 2022 in werking.

23 november 2021

De “Normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit” geldt voor werkgevers met 100 of meer werknemers en draagt bij aan het verduurzamen van zakelijke mobiliteit en woon-werkmobiliteit, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. Omdat meer dan de helft van de wegkilometers in het personenvervoer werkgerelateerd is, kunnen werkgevers volgens de overheid een grote rol spelen in het verduurzamen daarvan. De inwerkingtreding was gepland op 1 januari 2022, maar is uitgesteld tot nadere besluitvorming van het volgende kabinet. Lees in deze blog meer over de conceptregeling.

08 november 2021

Op 3 november 2021 is de derde 'Fraude opgelicht' nieuwsbrief verschenen. 'Fraude opgelicht' is een maandelijkse nieuwsbrief, waarin recente uitspraken over fraude kort worden opgelicht en met een wenk van een korte duiding worden voorzien. Aan de hand hiervan kunt u lezen hoe fraude wel of juist niet had moeten worden aangepakt.

 

03 november 2021

Palthe Oberman biedt u hierbij aan de Employment Law Tracker van L&E Global van oktober 2021, met de meest recente updates op het gebied van arbeidsrecht.

 

25 oktober 2021

Na een onderzoek is gebleken dat een financieel medewerker in de periode van 2013 tot 2019 een bedrag van EUR 713.425,39 aan zichzelf heeft overgemaakt. Werknemer erkent dat hij geld heeft verduisterd, maar stelt dat dit het gevolg was van een persoonlijkheidsstoornis en een ernstige gokverslaving. Volgens hem is er geen sprake van geweest van opzet. De rechtbank oordeelt echter dat opzet hier geen rol speelt, maar dat het gaat om onrechtmatig handelen en er sprake is van schuld.

19 oktober 2021

De Werkloosheidswet bepaalt dat bij beëindiging met wederzijds goedvinden van een tijdelijke arbeidsovereenkomst, zonder dat een tussentijds opzegbeding is opgenomen, de werknemer geen recht heeft op een WW-uitkering. De rechtbank Amsterdam heeft recent geoordeeld dat in een beëindigingsovereenkomst alsnog een tussentijds opzegbeding kan worden opgenomen. Op die manier kan de werknemer zijn recht op een WW-uitkering behouden. Dit is een nieuwe ontwikkeling voor de praktijk.