Nieuws

Nieuws

21 juli 2021

Nu de zomervakantie weer is begonnen, gaan veel werknemers op vakantie. Vanaf 1 juni 2021 geldt voor alle reizigers uit landen met een zeer hoog coronarisico een quarantaineplicht. Maar welke regels gelden er momenteel voor de werkgever en de werknemer? Lees in deze blog over een aantal belangrijke vraagstukken met betrekking tot vakantie en corona.

21 juli 2021

In beginsel heeft de zieke werknemer gedurende twee jaar recht op loondoorbetaling. In een aantal gevallen kan de werkgever echter het loon opschorten of zelfs helemaal stopzetten. In de praktijk blijkt het niet altijd eenvoudig om deze termen te onderscheiden. Lees in onze blog het verschil tussen loonopschorting en loonstopzetting.

07 juli 2021

De economie gaat langzaam weer open, maar nog niet voor iedereen even snel. Om werkgevers zoveel mogelijk te blijven ondersteunen, wordt de NOW met drie maanden verlengd tot en met 30 september 2021. Het kabinet heeft echter besloten om bij de NOW 4 een maximaal op te geven omzetverlies van 80% te hanteren. Lees in deze blog de belangrijkste kenmerken van de NOW 4.

07 juli 2021

Palthe Oberman biedt u hierbij aan de Cross-border remote work FAQs van L&E Global.

Klik hier voor de Cross-border remote FAQs in Nederland. Zie ook de website van L&E Global voor de FAQs van andere landen. 

07 juli 2021

Zowel wanneer vakantie wordt opgenomen als bij de uitbetaling van vakantiedagen (al dan niet aan het einde van het dienstverband) is de waarde van een vakantiedag van belang. Een werknemer heeft tijdens vakantie recht op zijn gebruikelijke loon. Wat tot het gebruikelijke loon hoort blijkt in de praktijk echter niet altijd duidelijk te zijn. Wij zetten hieronder uiteen wat tot het zogeheten ‘vakantieloon’ behoort.

05 juli 2021

Palthe Oberman biedt u hierbij aan de Employment Law Tracker van L&E Global van juni 2021, met de meest recente updates op het gebied van arbeidsrecht.