Nieuws

Nieuws

14 april 2021

Het kabinet heeft een tijdelijke financiële regeling in het leven geroepen voor bedrijven, die werknemers zonder klachten preventief willen laten testen als thuiswerken niet mogelijk is. In deze blog bespreken wij kort de mogelijkheden tot (snel)testen van werknemers op de werkvloer en geven wij een overzicht van de tijdelijke financiële regeling van het kabinet.

07 april 2021

Palthe Oberman biedt u hierbij aan de Employment Law Tracker van L&E Global van maart 2021, met de meest recente updates op het gebied van arbeidsrecht.

31 maart 2021

Sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid is de hoofdregel dat een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in beginsel niet toegestaan is. Een uitzondering op de hoofdregel is mogelijk indien de werkgever kan motiveren dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege ‘zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen’. In deze blog bespreken wij de geldigheid van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

29 maart 2021

Samen met Yente Bijloo van Windt Le Grand Leeuwenburgh Advocaten schreef Noor Cuppen een artikel voor het tijdschrift ArbeidsRecht over de componenten van de transitievergoeding. Tellen alle bonussen mee voor de berekening van deze vergoeding? En hoe zit het met verkapt loon? Lees hier hun bevindingen.

18 maart 2021

In de praktijk merken we dat werkgevers niet goed op de hoogte zijn van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Daarom zetten we in deze blog de belangrijkste rechten en verplichtingen van deze wet uiteen.

09 maart 2021

De overheid heeft, in samenwerking met sociale partners, een handreiking gepubliceerd met algemene criteria voor thuiswerken. Deze algemene criteria vormen een handvat voor werkgevers en werknemers bij de afweging of iemand thuis of op locatie werkt.