Terugblik op de vijf meest gelezen blogs van 2021

Het jaar 2021 was een bewogen jaar, zo ook op arbeidsrechtelijk gebied. Met de coronapandemie, nieuwe wetsvoorstellen (zie ons overzicht met arbeidsrechtelijke wijzigingen per 1 januari 2022), een nieuw regeerakkoord en uitspraken van de Hoge Raad was er meer dan genoeg om over te schrijven. Van alle blogs uit 2021 hebben wij de vijf meest gelezen blogs op een rij gezet.

1. Corona en vakantie(dagen): hoe zit het precies?

Hoewel het van belang is dat werknemers vakantie (kunnen) genieten, zijn de vakantiemogelijkheden in coronatijd beperkt. Dit roept vragen op over het opnemen en intrekken van vakantie(dagen) in tijden van corona. Hoe zit het precies met het opsparen van vakantiedagen? En gelden er andere regels in tijden van corona? Lees het in onze blog.

2. Het studiekostenbeding: mag dat straks niet meer?

Uiterlijk 1 augustus 2022 moet Nederland de Europese richtlijn ‘transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ hebben geïmplementeerd. De richtlijn voorziet in een verbeterde informatieplicht vanuit de werkgever en nieuwe minimumrechten voor de werknemer. Een belangrijk gevolg van de richtlijn is een aanpassing van de huidige scholingsplicht. Lees meer in onze blog.

3. Het modern werkgeverschap van Uber

De rechtbank Amsterdam heeft in een zaak tussen Uber en de vakbond FNV bepaald dat Uber-chauffeurs geen zelfstandige ondernemers zijn, maar werknemers. Tussen de Uber-chauffeurs en Uber bestaat namelijk een “moderne gezagsverhouding”. Daarnaast heeft de rechtbank de CAO Taxivervoer van toepassing verklaard op de arbeidsverhouding. Lees meer over de uitspraak in onze blog.

4. Wetsvoorstel inzake evenwichtiger man-vrouwverhouding

Op 28 september 2021 is het wetsvoorstel ´Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen´ aangenomen door de Eerste Kamer en treedt  per 1 januari 2022 in werking. De wet bevat een genderdiversiteitsquotum voor raden van commissarissen van beursvennootschappen en een streefcijferregeling voor genderdiversiteit voor grote NV´s en BV´s. In deze blog besteden wij aandacht aan de regelingen die de wet introduceert.

5. Negen weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof

Op 12 oktober 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet betaald ouderschapsverlof. De Wet betaald ouderschapsverlof geeft iedere ouder het recht op negen weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof en 17 weken onbetaald ouderschapsverlof. Ouders kunnen op dit moment alleen 26 weken onbetaald ouderschapsverlof opnemen. De wet treedt op 2 augustus 2022 in werking. Lees meer in onze blog.

ilse-van-aert(1)

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws