Onze werkgebieden

Onze werkgebieden

Arbeidsrecht

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten. U kunt bij ons onder meer terecht met zaken op het gebied van (collectief) ontslag, arbeidsongeschiktheid, arbeidsovereenkomsten, (wijziging van) arbeidsvoorwaarden, concurrentie- en relatiebeding, overgang van onderneming, vakantie- en verlof, functioneringstrajecten, scholing, pre employment screening en Wet Werk en Zekerheid.

Ambtenarenrecht

Wij adviseren diverse bestuursorganen op het gebied van het ambtenarenrecht. Wij hebben specialisten in huis op het gebied van onder meer: aanstelling en ontslag, functioneringstrajecten, disciplinaire maatregelen en de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Tevens staan wij (individuele) ambtenaren bij in conflicten met hun werkgever.

Bestuurders / RvC / RvT

Wij treden regelmatig op als adviseur en sparringpartner voor (statutair) bestuurders. Tevens adviseren wij Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen. Veel voorkomende onderwerpen zijn aanstelling en ontslag, het beloningsbeleid, de managementovereenkomst, het directiereglement, contractuele vertrekregelingen, en Wet Normering Topinkomens en bestuurdersaansprakelijkheid.

Civiele aanpak bedrijfsfraude; bewijsbeslag

Marcus Draaisma en Lydia Milders zijn gespecialiseerde advocaten met zeer ruime ervaring in het adequaat oplossen van fraudezaken binnen besturen en op de werkvloer. Steeds vaker wordt hierbij bewijsbeslag effectief ingezet. Lees meer. 

Collectief arbeidsrecht / Medezeggenschapsrecht

Onze advocaten hebben een brede kennis en ervaring op het gebied van collectief arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht. Wij adviseren zowel werkgevers als ondernemingsraden over toepassing van de Wet op de ondernemingsraden (WOR), waaronder de advies- en instemmingrechten van de ondernemingsraad. Tevens staan wij werkgevers bij in hun overleg met vakbonden over onder meer het sluiten en toepassen van cao’s en sociaal plannen. Ons kantoor heeft ook bijzondere expertise op het gebied van het stakingsrecht.

Maatschapsrecht

Wij adviseren maatschappen en individuele maatschapsleden over de juridische aspecten van hun samenwerking. Veel voorkomende onderwerpen zijn ontbinding van de maatschapsovereenkomst, opzegging en uitstoting, conflicten over waardering van de goodwill en arbeidsongeschiktheid. Wij hebben tevens ruime ervaring met het voeren van arbitrageprocedures.

Medische sector

Een bijzondere specialisatie van ons kantoor zijn arbeidsverhoudingen in de medische sector. Wij adviseren zowel ziekenhuizen, maatschappen, cooperaties en individuele maatschapsleden en Verenigingen Medische Staf.


Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Nieuws
15 februari 2023 | Marcus Draaisma, Lydia Milders

Fraude opgelicht nr. 16 is verschenen

Op 15 februari 2023 is de nieuwste editie van 'Fraude opgelicht' verschenen. 'Fraude opgelicht' is een maandelijkse nieuwsbrief, waarin recente uitspraken over fraude kort worden opgelicht en met een wenk van een korte duiding worden voorzien. Aan de hand hiervan kunt u lezen hoe fraude wel of juist niet had moeten worden aangepakt. Geen zaak is hetzelfde.

Indien u belangstelling heeft om deze nieuwsbrief per mail te ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@paltheoberman.nl.

Lees hieronder één van de recente uitspraken die in de nieuwsbrief is besproken.

09 januari 2023 | Marcus Draaisma, Lydia Milders

Fraude Opgelicht januari 2023 is verschenen

Op 9 januari 2023 is de nieuwste editie van 'Fraude opgelicht' verschenen. 'Fraude opgelicht' is een maandelijkse nieuwsbrief, waarin recente uitspraken over fraude kort worden opgelicht en met een wenk van een korte duiding worden voorzien. Aan de hand hiervan kunt u lezen hoe fraude wel of juist niet had moeten worden aangepakt. 

Indien u belangstelling heeft om deze nieuwsbrief per mail te ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@paltheoberman.nl.

Lees hieronder één van de recente uitspraken die in de nieuwsbrief is besproken.

29 november 2022 | Lydia Milders, Marcus Draaisma

Fraude Opgelicht nr. 14 is verschenen

Op 23 november 2022 is nummer 14 van 'Fraude opgelicht' verschenen. 'Fraude opgelicht' is een maandelijkse nieuwsbrief, waarin recente uitspraken over fraude kort worden opgelicht en met een wenk van een korte duiding worden voorzien. Aan de hand hiervan kunt u lezen hoe fraude wel of juist niet had moeten worden aangepakt. 

Indien u belangstelling heeft om deze nieuwsbrief per mail te ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@paltheoberman.nl.

Lees hieronder één van de recente uitspraken die in de nieuwsbrief is besproken.Lid van:

L&E Global

Partner:

Warchild

Aanbeveling:

Legal 500

Aanbeveling:

Chambers Palthe Oberman