Lydia Milders

Partner

Expertise

Bewijsvergaring en bewijsbeslag
Flexibele arbeidsrelaties
Fraude op de werkvloer
Grensoverschrijdend gedrag
Individueel & collectief ontslag
Oneerlijke concurrentie
Reorganisatie
Ziekte & arbeidsongeschiktheid

Lydia Milders is een vasthoudende advocaat met een pragmatische aanpak. 

Lydia houdt zich bezig met:

  • Begeleiding (internationale) reorganisaties, advisering (individueel en collectief) ontslag en medezeggenschapsrecht. 
  • Procederen, waaronder over (overtreding van) geheimhouding-, relatie- en concurrentiebedingen.
  • Fraude- & integriteitskwesties op de werkvloer, waaronder: diefstal, overtreding concurrentie- en/of geheimhoudingsbeding, onrechtmatige concurrentie. Samenwerking met particuliere onderzoeksbureaus, interne integriteitsafdelingen en forensische IT-experts. 
  • Bewijsvergaring en bewijsbeslag.
  • Klachtenprocedures inzake grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer (waaronder seksuele intimidatie).
  • De zieke werknemer (re-integratieperikelen, ziekte & ontslag).

Lydia is sinds 2010 verbonden aan Palthe Oberman. Ze studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Lydia geeft regelmatig trainingen over arbeidsrechtactualiteiten en fraude op de werkvloer.

Lydia Milders heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

publicaties/blogs​

Wilt u meer weten?