Marcus Draaisma

Partner

Expertise

Arbeidsovereenkomst & arbeidsvoorwaarden
Bewijsvergaring & bewijsbeslag
De bestuurder
Fraude op de werkvloer
Grensoverschrijdend gedrag
Individueel & collectief ontslag
Maatschappen & coöperaties
Oneerlijke concurrentie
Overgang van onderneming

Marcus Draaisma is als advocaat een strateeg en staat bekend om zijn praktische en doelgerichte benadering. Naast het arbeidsrecht (waaronder specifieke aandacht voor fraude op de werkvloer) houdt Marcus zich bezig met geschillen binnen maatschappen en coöperaties, onder andere in de gezondheidszorg.

Marcus houdt zich bezig met: 

  • Bijstand en advisering bij geschillen over overtreding van concurrentiebeding (en onrechtmatige concurrentie), relatiebeding en geheimhoudingsbeding;
  • Bewijsvergaring en bewijsbeslag, ten behoeve van onderzoeken naar fraude op de werkvloer en integriteitsonderzoeken;
  • Advisering nationale en internationale bedrijven;
  • Advisering familiebedrijven;
  • Advisering (leden van) maatschappen en coöperaties;
  • Advisering directies en managers;
  • Advisering Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

Marcus is sinds de oprichting van het kantoor als founding partner verbonden aan Palthe Oberman. Hij studeerde aan de Universiteit van Amsterdam en de University of Exeter (GB) en voltooide twee postdoctorale opleidingen: Grotius Insolventierecht (1996) en Grotius Arbeidsrecht (2005).

Marcus publiceert regelmatig in diverse media en geeft lezingen en cursussen op het gebied van arbeidsrecht, fraude en bewijsbeslag. Maandelijks verschijnt de blog “Fraude opgelicht” van hem en zijn kantoorgenoot Lydia Milders. 

Marcus Draaisma heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub)rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht
  • Burgerlijk procesrecht
  • Gezondheidsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.

publicaties/blogs

Wilt u meer weten?