Belang van motivering concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een recente uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland illustreert het belang van een goede motivatie van de noodzaak voor opname van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In deze blog wordt de uitspraak kort besproken en worden er praktische tips voor de praktijk gegeven.

Feiten

Werknemer is op 1 december 2021 bij werkgeefster in dienst getreden op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In de arbeidsovereenkomst is een geheimhoudings-, concurrentie- en boetebeding opgenomen. Werknemer zegt op enig moment de arbeidsovereenkomst op en treedt vervolgens in dienst bij een nieuwe werkgever. Werkgever stelt dat werknemer gebonden is aan het concurrentiebeding en vraagt de kantonrechter om de werknemer te verbieden bij de nieuwe werkgever werkzaam te zijn op straffe van een dwangsom.

Oordeel

Het concurrentiebeding dat in de arbeidsovereenkomst is opgenomen kent geen motivering. Dat betekent dat het beding nietig is en dat de werknemer is gebonden aan het concurrentiebeding. Daarbij heeft de oude werkgever niet concreet gemaakt of onderbouwd waar het onrechtmatig handelen van werknemer daadwerkelijk uit zou (hebben) bestaan.

Tips voor de praktijk

Houd er rekening mee dat een concurrentiebeding zonder motivering in een contract voor bepaalde tijd in beginsel nietig is. De motivering moet duidelijk maken waarom het concurrentiebeding noodzakelijk is ter bescherming van de bedrijfsbelangen van de werkgever. Waar de motivering aan moet voldoen, is niet wettelijk vastgelegd. Een ‘standaard’ motivering is blijkens de jurisprudentie in ieder geval niet voldoende. Voor meer informatie over de motivering verwijzen wij naar deze blog.

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws

War Child

Christiaan Oberman is al meer dan vijfentwintig jaar verbonden aan War Child. Lees in zijn

Lees verder »