Het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: mag dat?

Sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid is de hoofdregel dat een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in beginsel niet toegestaan is. Een uitzondering op de hoofdregel is mogelijk indien de werkgever kan motiveren dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege ‘zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen’. In deze blog bespreken wij de geldigheid van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Het concurrentiebeding

Een concurrentiebeding beperkt de werknemer om na het einde van de overeenkomst werkzaam te zijn voor een concurrent en/of concurrerende werkzaamheden te verrichten. Het beding is in ieder geval geldig onder de volgende voorwaarden:

  • Het beding is overeengekomen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
  • Het beding is schriftelijk overeengekomen;
  • De werknemer is meerderjarig.

 

In beginsel is het dus niet mogelijk om in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een concurrentiebeding op te nemen. Werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst ondervinden anders ‘dubbel nadeel’: zij hebben een arbeidsovereenkomst met een beperkte duur én worden door het concurrentiebeding belemmerd bij hun overstap naar een nieuwe baan.

Zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen

Op de hoofdregel bestaat één uitzondering. Indien de werkgever schriftelijk kan motiveren dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen, dan kan een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden overeengekomen.

Zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zijn bijvoorbeeld de specifieke kennis of bedrijfsinformatie die de werknemer op zal doen tijdens zijn of haar dienstverband, waarbij de werkgever onevenredig wordt benadeeld als de werknemer overstapt naar een concurrerend bedrijf. De belangen moeten niet alleen bestaan op het moment van aangaan van het concurrentiebeding, maar ook op het moment dat de werkgever het beding inroept.

De motivering

De motivering van het concurrentiebeding moet zijn toegesneden op de functie en/of de werkzaamheden van de betrokken werknemer. Deze kan 1) worden opgenomen in het beding zelf, 2) onder het beding worden gevoegd of 3) in een apart document worden opgenomen dat gelijktijdig met het beding wordt opgesteld en ondertekend door beide partijen. Een verwijzing naar een ander document is niet voldoende. Het concurrentiebeding kan ook niet later (alsnog) worden gemotiveerd. Zonder een motivering zal een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd nietig zijn.

Let op: opnieuw overeenkomen concurrentiebeding

In de volgende gevallen is het aan te raden om het concurrentiebeding schriftelijk opnieuw overeen te komen:

  • Indien een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt aangegaan, of dit nu een verlenging van een bestaande overeenkomst is of een omzetting van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd naar onbepaalde tijd;
  • Indien in de nieuwe arbeidsovereenkomst andere arbeidsvoorwaarden worden overeengekomen of indien de werknemer een andere functie gaat vervullen. In dat geval bestaat namelijk het risico dat het concurrentiebeding ‘zwaarder gaat drukken’, waardoor het concurrentiebeding dat zag op de oude situatie, haar geldigheid verliest;
  • Bij een overgang van onderneming of een overgang naar een andere werkgever.

 

Heeft u vragen over het concurrentiebeding? Neem dan contact op met één van onze advocaten.

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws

War Child

Christiaan Oberman is al meer dan vijfentwintig jaar verbonden aan War Child. Lees in zijn

Lees verder »