WNT maximering en toekenning transitie- én billijke vergoeding

Bestuurder verzoekt toekenning transitievergoeding én billijke vergoeding. Kan cumulatie met het oog op de maximum vergoeding onder de Wet normering topinkomens (WNT)?

Conclusie Hof Den Bosch: het is verenigbaar met het doel en de strekking van de WNT om naast de billijke vergoeding ook een transitievergoeding toe te kennen.

 

Casus

Tussen de bestuurder en de Raad van Toezicht van de Stichting is een conflict ontstaan. De bestuurder was sinds 2002 werkzaam bij de Stichting. Op 23 januari 2017 heeft de bestuurder in een vergadering met de Raad van Toezicht mededeling gedaan over de problemen die zij ervaart in haar werkrelatie met de voorzitter van de Raad van Toezicht. In een vervolggesprek heeft de Raad van Toezicht aangegeven de voorzitter unaniem te steunen. Op 20 februari 2017 is de bestuurder op non-actief gesteld. In het bijzijn van medewerkers is de bestuurder naar huis gestuurd. Direct is het e-mailaccount gesloten en is de bestuurder met onmiddellijke ingang afgesloten van het digitale netwerk. De reden voor het niet meer verrichten van werkzaamheden door de bestuurder is intern niet gecommuniceerd, waardoor het beeld is gecreëerd dat de bestuurder zich onbetamelijk heeft gedragen. Vervolgens is door de Stichting een verzoekschrift strekkende ontbinding van de arbeidsovereenkomst ingediend.

 

Eerste aanleg

De kantonrechter heeft het ontbindingsverzoek afgewezen. In de periode na de afwijzing treden de meeste leden van de Raad van Toezicht af en per 1 januari 2018 wordt de non-activiteit van de bestuurder opgeheven. De bestuurder dient vervolgens zelf een ontbindingsverzoek in bij de kantonrechter. Het verzoek de arbeidsovereenkomst tussen partijen zo spoedig mogelijk te ontbinden wegens ernstig verwijtbaar handelen van de Stichting wordt toegewezen. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst met ingang van 1 mei 2018 en veroordeeld de Stichting aan de bestuurder een billijke vergoeding van EUR 140.000,- bruto te betalen, maar kent haar geen transitievergoeding toe. Naar het oordeel van de kantonrechter is het niet te verenigen met het doel en de strekking van de WNT om naast de billijke vergoeding ook een transitievergoeding toe te kennen.

 

Oordeel Hof

Beiden partijen zijn tegen deze beslissing in hoger beroep gekomen. Het Hof komt in appel tot oordeel dat het verenigbaar is met het doel en de strekking van de WNT om naast de billijke vergoeding ook een transitievergoeding toe te kennen. Wel zijn het doel en de sterking van de WNT bij de berekening van de hoogte van de billijke vergoeding van belang, aangezien de billijke vergoeding met publiek geld wordt gefinancierd. Het Hof kent de bestuurder een billijke vergoeding toe van EUR 170.000,- bruto en wijst daarnaast de transitievergoeding van EUR 82.104,12 bruto toe. 

 

→ Hieruit kan dan ook worden geconcludeerd dat de rechter niet gebonden is aan het WNT-maximum van EUR 75.000,- bruto bij de toekenning van een transitievergoeding en/of een billijke vergoeding. Wel dient de rechter bij de berekening van de hoogte van de billijke vergoeding rekening te houden met het feit dat de billijke vergoeding uit publieke middelen wordt gefinancierd.

 

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws