Wijziging regels voor het collectief ontslag

“Indien een werkgever 20 of meer werknemers wenst te ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen, dient hij zich te houden aan de regels van de Wet melding collectief ontslag en het Ontslagbesluit. In art. 4:2 van het Ontslagbesluit is het afspiegelingsbeginsel opgenomen, waarmee de werkgever rekening moet houden bij het selecteren van de werknemers die voor ontslag in aanmerking komen. Op basis van het huidige afspiegelingsbeginsel worden werknemers met uitwisselbare functies in leeftijdsgroepen ingedeeld, waarbinnen wordt gekeken naar de werknemers die het laatste erbij zijn gekomen. Deze werknemers komen vervolgens als eerste in aanmerking voor het ontslag (last in, first out).

Vanaf 1 april 2014 wordt het afspiegelingsbeginsel op een onderdeel gewijzigd. De werknemers die recht hebben op een AOW-uitkering, worden dan als eerste ontslagen. Op deze manier wordt voorkomen dat een werknemer die recht heeft op een AOW-uitkering zijn baan behoudt, terwijl een werknemer die daar geen recht op heeft zijn baan verliest. Tevens kan op die manier het aantal werknemers dat een beroep kan doen op een WW-uitkering worden beperkt.

Een voorbeeld ter toelichting:

In het bedrijf van de werkgever vervallen 30 banen wegens bedrijfseconomisch ontslag. In het bedrijf zijn 40 werknemers die recht hebben op een AOW-uitkering. Volgens het nieuwe afspiegelingsbeginsel komen die AOW-werknemers die het laatste in dienst zijn gekomen, het eerst voor ontslag in aanmerking.

Wilt u hier meer over weten? Dan kunt u een van onze advocaten bellen, die u kort over dit onderwerp bijpraat (tel: 020 - 344 61 00).

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws