Wijs werknemers op (mogelijk verval van) openstaande wettelijke vakantiedagen!

De wettelijke vakantiedagen die een werknemer niet heeft opgenomen, vervallen op basis van de wet 6 maanden na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Dit betekent dat de wettelijke vakantiedagen die zijn opgebouwd in 2022, in beginsel op 1 juli 2023 vervallen. Het is mogelijk om een langere vervaltermijn overeen te komen.

Het verval van deze wettelijke vakantiedagen, gebeurt wel alleen onder de voorwaarde dat de werkgever aan de inspanningsplicht heeft voldaan en de werknemer heeft geïnformeerd over het verval van de vakantiedagen. Het Hof van Justitie EU heeft bepaald dat er een verzwaarde inspanningsplicht op de werkgever rust. Dit houdt in dat de werkgever de werknemer moet stimuleren en in staat moet stellen om de vakantiedagen op te nemen. Daarnaast moet de werknemer worden geïnformeerd dat de vakantiedagen anders zullen komen te vervallen per 1 juli. Laat de werkgever dit na, dan komen de vakantiedagen niet te vervallen.

Het is nu dan ook een geschikte periode om als werkgever aan deze inspanningsplicht te voldoen, nu werknemers nog 3 maanden hebben om de vakantiedagen op te nemen voor 1 juli 2023. Wijs werknemers daarom op hun openstaande wettelijke vakantiedagen, dat deze nog voor 1 juli 2023 kunnen worden opgenomen en dat de ze daarna komen te vervallen.

Heeft u vragen over (het vervallen van vakantiedagen? Neem dan contact op met één van onze advocaten.

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws