Wet Werk en Zekerheid aangenomen

Op dinsdag 10 juni 2014 heeft een ruime meerderheid van de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid aangenomen. De fracties van VVD, PvDA, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP stemden voor het wetsvoorstel.

De eerste tranche van de wet zal per 1 januari 2015 ingaan. De eerste wijzigingen zien vooral op het verbeteren van de positie van werknemers met een tijdelijk contract. Zo is het vanaf 1 januari 2015 niet meer mogelijk om een proeftijd overeen te komen met werknemers met een arbeidsovereenkomst van 6 maanden of korter. Tevens is het niet langer mogelijk om in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een concurrentiebeding op te nemen (behalve indien sprake is van bijzondere omstandigheden). Verder geldt vanaf 1 januari 2015 een zogenoemde aanzegtermijn voor het niet verlengen van tijdelijke contracten. Dit houdt in dat een werkgever zijn werknemer uiterlijk een maand voor het aflopen van het contract schriftelijk moet berichten of het contract wel of niet wordt verlengd. De aanzegtermijn geldt (nog) niet voor overeenkomsten die eindigen binnen een maand na 1 januari 2015.

De tweede tranche van het wetsvoorstel zal per 1 juli 2015 ingaan. Hierbij gaat het om onder andere de beperking van de ketenregeling voor opeenvolgende contracten voor bepaalde tijd en de ingrijpende wijziging van het ontslagrecht. De wijzigingen zijn uitvoerig toegelicht in ons bericht van 22 februari 2014.

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws

War Child

Christiaan Oberman is al meer dan vijfentwintig jaar verbonden aan War Child. Lees in zijn

Lees verder »