Werknemer loopt EUR 100.000,- mis. Dwaling? Spreekplicht werkgever bij (voornemen) reorganisatie?

Werknemer sluit beëindigingsovereenkomst vlak voordat de werkgever reorganisatie bekendmaakt en loopt meer dan € 100.000,- aan vergoeding mis. Dwaling? Spreekplicht werkgever?

Conclusie Hof Den Haag: als de plannen concreet zijn en de OR om advies is gevraagd, dan rust er een spreekplicht op de werkgever en kan een beroep op dwaling slagen. 

Casus

Werknemer is ruim 30 jaar in dienst als adviseur en heeft op 7 februari 2012 op eigen initiatief een beëindigingsovereenkomst gesloten met als einddatum 1 april 2012, zonder vergoeding. Werkgever heeft op 2 april 2012 bij de OR een adviesaanvraag ingediend, waarbij op alle adviseurs een beëindigingsregeling van toepassing werd verklaard. Werknemer loopt hierdoor € 100.000,- mis. Werknemer stelt zich op het standpunt dat (onder andere) sprake is van dwaling en vordert de vergoeding.

Eerste aanleg

De kantonrechter heeft bewezen geacht dat werkgever op het moment van overeenkomen van de beëindigingsvergoeding (7 februari 2012) bekend was met de voorgenomen reorganisatie. Het beroep op dwaling slaagt en werkgever wordt veroordeeld tot betaling van de vergoeding. De werkgever gaat vervolgens in hoger beroep.

Oordeel Hof

Het Hof overweegt dat reorganisaties tot veel onrust kunnen leiden onder werknemers. Zolang de reorganisatieplannen nog niet concreet waren uitgewerkt en de OR nog niet om advies was gevraagd, kon van de werkgever redelijkerwijs niet worden verlangd dat zij de werknemer hierover informeerde. Het Hof oordeelt dan ook dat niet kan worden geconcludeerd dat werkgever haar spreekplicht heeft geschonden. Het beroep op dwaling slaagt niet, werknemer moet de vergoeding terugbetalen.

→ Hieruit kan dan ook worden geconcludeerd dat er dus wel een spreekplicht rust op de werkgever als de plannen concreet zijn en de OR om advies is gevraagd. Dan kan een beroep op dwaling slagen.

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws