Werkgever geen recht op inzage medisch dossier

“Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens onlangs bevestigd, waardoor een einde is gekomen aan jarenlange (juridische) strijd hierover. Het Europese Hof vindt dat de privacy van de patiënt en het medisch beroepsgeheim zo belangrijk zijn, dat alleen artsen toegang mogen hebben tot medische dossiers van werknemers. Werkgevers kunnen groot belang hebben bij inzage, bijvoorbeeld als de werkgever aansprakelijk wordt gesteld voor arbeidsongeschiktheid van de werknemer of als UWV een loondoorbetalingsanctie oplegt omdat de werkgever niet aan zijn re-integratieverplichtingen zou hebben voldaan. In die gevallen kan de werkgever echter aan de rechter vragen een onafhankelijk arts naar het medische dossier te laten kijken. Het Europese Hof vindt dat op die manier in juridische procedures de rechten van werkgevers voldoende zijn gewaarborgd.

Wilt u er meer over weten? Dan kunt u een van onze advocaten bellen, die u kort over dit onderwerp bijpraat (tel: 020 – 344 61 00).

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws

War Child

Christiaan Oberman is al meer dan vijfentwintig jaar verbonden aan War Child. Lees in zijn

Lees verder »