Werken tijdens ziekte: ontslag op staande voet gerechtvaardigd?

Een werknemer meldt zich ziek bij zijn werkgever, maar blijkt stiekem gewoon door te werken voor zijn eigen bedrijf. Althans, dat denkt de werkgever als hij op LinkedIn ziet dat de werknemer een project heeft opgeleverd. Reden voor ontslag op staande voet, vindt de werkgever. Maar zo eenvoudig ligt het niet, oordeelt het hof Den Bosch.

Wat speelt hier?

Werknemer is sinds 1991 bij (de rechtsvoorganger van) werkgever in dienst als Technisch Specialist. Sinds 1997 werk werknemer drie dagen per week  voor de werkgever. De overige twee dagen werkt hij als zelfstandige. Op 13 juli 2021 heeft de werknemer zich ziekgemeld. Vanaf dat moment was hij arbeidsongeschikt en kon hij volgens de bedrijfsarts het werk niet hervatten. Begin september ziet de leidinggevende een bericht van werknemer op LinkedIn over een project dat werknemer zou hebben opgeleverd. Naar aanleiding daarvan heeft een recherchebureau in opdracht van de werkgever van 16 september 2021 tot en met 6 oktober 2021 een onderzoek gedaan. Op 6 oktober 2021 is een rapport opgeleverd, waarna werknemer op 7 oktober 2021 is opgeroepen voor een gesprek met de leidinggevende en de manager. Vervolgens is werknemer op 8 oktober 2021 op staande voet ontslagen, met als reden het verrichten van nevenwerkzaamheden terwijl hij arbeidsongeschikt is en dus geen werkzaamheden verricht voor werkgever.

Oordeel van de rechter

De kantonrechter oordeelt dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is en dat de werknemer een billijke vergoeding van  EUR 5.000,- bruto toekomt. Het hof volgt de kantonrechter hierin en verhoogt de billijke vergoeding. Het ontslag op staande voet is niet rechtsgeldig gegeven. Het is niet aan de werkgever om te oordelen wat de werknemer wel of niet kan gelet op zijn arbeidsongeschiktheid. De werkgever had hiervoor het oordeel van de bedrijfsarts moeten vragen. Gelet op het lange dienstverband van werknemer, had werkgever kunnen volstaan met een waarschuwing of berisping. Dat de werknemer aan de bedrijfsarts heeft laten weten nergens toe in staat te zijn en niet met de bedrijfsarts heeft besproken wat hij al dan niet kon en in welke mate hij iets voor zijn eigen bedrijf kon doen, acht het hof wel verwijtbaar en heeft invloed op de billijke vergoeding. De inschatting van de ‘waarde’ van de arbeidsovereenkomst komt volgens het hof op EUR 25.000,- bruto.

Conclusie

Bij een ontslag op staande voet is het van belang om zorgvuldig te handelen, zeker in het geval van een zieke werknemer. Een ontslag op staande voet is altijd het uiterste middel. Dat betekent in dit geval dat het verstandig is om eerst de bedrijfsarts om een oordeel te vragen voordat gehandeld wordt. Vervolgens bestaat ook de mogelijkheid om een deskundigenoordeel te vragen bij het UWV.

Als u vragen heeft over een zieke werknemer en/of de re-integratie, neem dan contact op met een van onze experts!

 

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws