Webinar ontwikkelingen en kernpunten van het Nederlandse arbeidsrecht

Save the date! Donderdag 13 april hosten Lydia Milders en Nadia Adnani van 16:00 tot 17:00 CET een Engelstalig webinar over de ontwikkelingen en kernpunten van het Nederlandse arbeidsrecht. In de webinar zal worden ingegaan op:

  • Reorganisaties: juridische regels in vogelvlucht, do’s and dont’s.
  • Disfunctioneren: verbeterplannen, ontslag.
  • Zieke werknemers: re-integratie perikelen, (on)mogelijkheden van ontslag tijdens ziekte.
  • Grensoverschrijdend gedrag / (seksuele) intimidatie, (externe) onderzoeken, disciplinaire maatregelen.

 

En natuurlijk tips en tricks en de mogelijkheid om vragen te stellen.

Registreren kan via deze link.

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws