Vrije advocaatkeuze in UWV procedure op kosten van rechtsbijstandverzekeraar

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) heeft op 7 april 2016 vastgesteld dat een werknemer in een ontslagprocedure bij het UWV op kosten van zijn of haar rechtsbijstandsverzekeraar een advocaat mag inschakelen.

De uitspraak is gedaan in vervolg op een eerdere uitspraak waarin het HvJ EU heeft vastgesteld dat als een belangenbehartiger wordt gevraagd een verzekerde bij te staan in een gerechtelijke of administratieve procedure, de verzekerde vrij is om deze belangenbehartiger te kiezen. De vraag rees vervolgens of een ontslagprocedure bij het UWV onder ‘administratieve procedure’ valt. Met de laatste uitspraak van het HvJ EU is daar duidelijkheid over ontstaan. Een ontslagprocedure bij het UWV valt ook onder het begrip administratieve procedure. Wel is van belang dat beperkingen kunnen worden gesteld aan de kosten die door de verzekeraars worden vergoed.

Wilt u hier meer over weten? Dan kunt u een van onze advocaten bellen, die u kort over dit onderwerp bijpraat (tel: 020 – 344 61 00).

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws