Vervanging verklaring arbeidsrelatie (VAR)

Ondernemers schakelen regelmatig zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel) in voor het verrichten van werkzaamheden. Om zo veel mogelijk te voorkomen dat volgens de Belastingdienst toch sprake is van een arbeidsovereenkomst (waardoor loonheffingen en een boete verschuldigd zijn) dient de zzp’ er te beschikken over een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR).

Het VAR-systeem zal worden vervangen door een nieuw systeem. De overgang van het VAR-systeem naar het nieuwe systeem zou per 1 januari 2016 plaatsvinden, maar is uitgesteld tot naar verwachting 1 april 2016. Tot dat moment geldt de huidige VAR-systematiek.

Wat verandert er?

In het nieuwe systeem kunnen (belangenorganisaties van) opdrachtgevers en zzp’ers overeenkomsten tot opdracht voorleggen aan de Belastingdienst. Dit kan een eigen overeenkomst zijn die een ondernemer een zzp’er aanbiedt, maar ook een op de site van de Belastingdienst beschikbaar gestelde modelovereenkomst. De modelovereenkomst kan direct gebruikt worden: aparte goedkeuring van de Belastingdienst is niet nodig. Een eigen overeenkomst dient eerst te worden goedgekeurd door de Belastingdienst. De Belastingdienst probeert de overeenkomst binnen 6 weken te beoordelen. Overeenkomsten die voor 1 februari 2016 aan de Belastingdienst zijn voorgelegd, zullen voor 1 april 2016 beoordeeld zijn. Wacht dus niet te lang met het voorleggen van een overeenkomst.

Voordeel is dat opdrachtgevers in één keer zekerheid kunnen krijgen als ze op basis van dezelfde overeenkomst meerdere zzp’ers contracteren voor soortgelijk werk. Ook voor zzp’ers brengt het nieuwe systeem voordelen mee. De overeenkomsten kunnen hergebruikt worden terwijl zzp’ers momenteel jaarlijks een nieuwe VAR-verklaring dienen aan te vragen.

De Belastingdienst zal oordelen of de opdrachtgever loonheffing moet afdragen. Zeker-heid dat geen loonheffing hoeft te worden betaald, geldt uiteraard slechts voor zover de werkelijkheid aansluit bij de overeenkomst.

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de Eerste Kamer aangekondigd dat hij de vervanging van de VAR in drie stappen, volgens een zogenaamd transitieplan, wil laten plaatsvinden.

Tot 1 april 2016 geldt de voorbereidingsfase, waarin de focus ligt op het geven van goede voorlichting en het tot stand komen van modelovereenkomsten. Tot 1 januari 2017 geldt een implementatiefase. In deze fase zal de Belastingdienst wel controleren, maar in principe geen repressieve handhavingsmaatregelen nemen. Per 1 januari 2017 eindigt de implementatiefase en moeten partijen volgens de nieuwe werkwijze werken.

Het wetsvoorstel om het VAR-systeem te vervangen is nog niet goedgekeurd door de Eerste Kamer. Desondanks is de streefdatum 1 april 2016.

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws