Vervanging VAR per 1 mei 2016

In één van onze eerdere nieuwsberichten hebben we u op de hoogte gebracht van het wetsvoorstel om de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) te vervangen door de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) en de gevolgen daarvan. De beoogde ingangsdatum van het nieuwe systeem was op dat moment 1 april 2016.

Vervanging definitief

Het VAR systeem wordt vervangen door het nieuwe DBA systeem. De vervanging van het systeem is gepland op 1 mei 2016. VAR beschikkingen die zien op een periode van na 31 december 2013 zijn geldig tot uiterlijk het moment van inwerkingtreding van de Wet DBA.

(Model)Overeenkomsten

In het nieuwe systeem kunnen partijen een overeenkomst van opdracht voorleggen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst beoordeelt de overeenkomst in principe binnen 6 weken. Ook kunnen partijen gebruik maken van de modelovereenkomsten die gepubliceerd zijn op de website van de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft een aantal modelovereenkomsten gepubliceerd en de komende periode zal het aantal modelovereenkomsten uitgebreid worden. Momenteel kan al gebruik gemaakt worden van deze twee opties.

Gemarkeerde bepalingen

De modelovereenkomsten van de Belastingdienst bevatten gemarkeerde bepalingen; bepalingen die voor de Belastingdienst van belang zijn om te beoordelen of sprake is van een dienstbetrekking. Voor de overige bepalingen in de modelovereenkomsten geldt dat deze mogen worden aangevuld en aangepast voor zover de betreffende bepalingen niet in strijd zijn met de gemarkeerde bepalingen.

Handreiking DBA

De Belastingdienst heeft de ‘Handreiking beoordeling overeenkomsten arbeidsrelaties’ gepubliceerd, waaruit blijkt hoe de overeenkomsten getoetst zullen worden.

Transitieplan

In verband met de invoering van de Wet DBA is een transitieplan opgesteld. Het transitieplan bestaat uit drie fases. De voorbereidingsfase duurt tot 1 mei 2016. De implementatiefase loopt tot 1 mei 2017. Tijdens deze tweede fase is de Belastingdienst terughoudend bij de handhaving van de nieuwe regels en zal ondersteuning worden geboden bij de invoering van de nieuwe werkwijze. Per 1 mei 2017 eindigt de implementatiefase en moet er volgens het nieuwe systeem gewerkt te worden.

Kritiek

In de media is kritiek geuit op de door de Belastingdienst gepubliceerde modelovereenkomsten. Het is dan ook raadzaam om de inhoud ervan kritisch te (laten) bekijken. Indien gewenst dan kunnen wij u uiteraard helpen bij het opstellen van een overeenkomst van opdracht die aan de Belastingdienst wordt voorgelegd. Ook kunnen we u bijstaan bij het aanvullen en aanpassen van een modelovereenkomst die de Belastingdienst beschikbaar heeft gesteld.

Wilt u hier meer over weten? Dan kunt u een van onze advocaten bellen, die u kort over dit onderwerp bijpraat (tel: 020 – 344 61 00).

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws

War Child

Christiaan Oberman is al meer dan vijfentwintig jaar verbonden aan War Child. Lees in zijn

Lees verder »