Uitspraak Hoge Raad vergroot risico’s van oproepcontracten

Tijdens onze seminars voor kinderdagverblijven van 23 februari en 26 april jl. is het onderwerp oproepcontracten weer een hot issue gebleken. Veel kinderdagverblijven hebben behoefte aan flexibele inzet van personeel, bijvoorbeeld via oproepcontracten (nul-uren of min-max), maar lopen in de praktijk tegen de wettelijke beperkingen aan. Een van de problemen is dat werknemers een bepaalde arbeidsomvang kunnen claimen op basis van het gemiddelde door hen gewerkte aantal uren. In een recente uitspraak heeft de Hoge Raad beslist dat werknemers de uren en het loon ook met terugwerkende kracht kunnen claimen. Een werknemer kan achteraf gezien mogelijk vanaf het begin van het dienstverband aanspraak hebben op een bepaald aantal uren, terwijl een nul-uren contract was afgesproken. Wij adviseren de risico’s van deze nieuwe uitspraak voor alle oproepcontracten te inventariseren.

Wilt u er meer over weten? Dan kunt u een van onze advocaten bellen, die u kort over dit onderwerp bijpraat (tel: 020 - 344 61 00).

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws