Uitkeringen en minimumloon verhoogd

“Per 1 juli 2012 zijn het maximumdagloon en het minimumloon verhoogd: Maximumdagloon van EUR 191,92 naar EUR 193,09 bruto per dag Minimumloon (23 jaar en ouder) van EUR 1.446,60 naar EUR 1.456,20 bruto per maand Uitkeringen zoals de AOW, ANW, WIA, WAO en de WW zijn hieraan gekoppeld. Deze uitkeringen gaan dus ook omhoog. De verhoging is overigens beperkt. De WW-, WIA- en WAO-uitkeringen stijgen slechts 0,66%. Voor de WW-, WIA- en WAO-uitkeringen vormt het maximum dagloon een bovengrens. Een voorbeeld. De WW-uitkering bedraagt de eerste twee maanden 75% en daarna 70% van het laatstverdiende salaris. Dat salaris is echter gemaximeerd op het maximumdagloon. Het maximumdagloon is EUR 4.199,70 bruto per maand. Indien een werknemer meer verdient, wordt over het meerdere geen WW-uitkering verkregen. Een WW-uitkering is dus nooit hoger dan EUR 3.149,78 bruto per maand (75% van EUR 4.199,70) gedurende de eerste twee maanden en daarna maximaal EUR 2.939,80 bruto per maand (70% van EUR 4.199,70).

Wilt u er meer over weten? Dan kunt u een van onze advocaten bellen, die u kort over dit onderwerp bijpraat (tel: 020- 344 61 00).

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws