Tijdelijke aanpassing werkpatroon na ouderschapsverlof

“Per 12 april 2012 is in de Arbeidstijdenwet opgenomen dat een werknemer die zijn/haar recht op ouderschapsverlof volledig heeft gebruikt, de werkgever kan verzoeken om een tijdelijke aanpassing van zijn/haar werkpatroon in verband met de zorg voor het kind. Daarbij gaat het om de spreiding van de uren, niet om het aantal uren. Het verzoek moet drie maanden voor afloop van het ouderschapsverlof bij de werkgever worden ingediend en de werkgever is verplicht uiterlijk vier weken voor afloop van het verlof te beslissen. Het is de bedoeling dat de werkgever daarbij een afweging maakt van zijn behoeften en de behoeften van de werknemer. Wilt u er meer over weten? Dan kunt u een van onze advocaten bellen, die u kort over dit onderwerp bijpraat (tel: 020 – 344 61 00).

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws