Stand firm!

Wij zijn geschokt door de invasie van Rusland in Oekraïne in de vroege ochtend van 24
februari jl.

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de dreiging van de inzet van nucleaire wapens
worden de vrede en democratie in Europa ernstig bedreigd. Oekraïne verdedigt haar
democratie met man en macht, maar het is zonder externe steun een ongelijke strijd.

Wij kunnen daarin niet zwijgzaam toekijken of de blik afwenden en doorwerken. Zakelijke
dienstverleners in Nederland en Europa dragen daarin ook een verantwoordelijkheid.

Wij hebben een eed gezworen bij aanvaarding van ons ambt. Wij beloofden plechtig geen
zaken te behandelen of belangen te verdedigen die wij in gemoede niet rechtvaardig
achten. In tijden van crisis en oorlog dienen wij daarin nog strenger ons morele kompas te
volgen en dienovereenkomstig te handelen.

Wij doen een beroep op alle advocatenkantoren in Nederland om deze verklaring te
steunen en zullen iedere transactie die mogelijk het oogmerk heeft de belangen veilig te
stellen van de Russische president, de Russische staat, Russische (staats-)bedrijven of de
Russische elite weigeren uit te voeren voor zover zij niet openlijk stelling nemen tegen de
inval in Oekraïne. Wij zullen niet de belangen behartigen van degenen die (indirect) de
oorlog tegen Oekraïne faciliteren. Dat begint met het respecteren van de sancties tegen
Rusland die in Europees verband zijn afgekondigd.

De tijd is aangebroken om kleur te bekennen. Stand firm!

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws

War Child

Christiaan Oberman is al meer dan vijfentwintig jaar verbonden aan War Child. Lees in zijn

Lees verder »