Staking FNV tijdens topdrukte op Schiphol niet toegestaan

Staking grondpersoneel Schiphol

Wegens stukgelopen CAO onderhandelingen kondigde de FNV onlangs een staking af onder het grondpersoneel van KLM. KLM en Schiphol hebben in kort geding een verbod tot deze staking gevorderd, welke vordering op vrijdag 26/8/2016 is toegewezen.

Toetsingsmaatstaf

In het verleden werd de rechtmatigheid van een staking ten behoeve van een doeltreffende uitoefening van het recht op collectief onderhandelen beoordeeld aan de hand van de zogenaamde spelregeltoets. Dit betekende dat een staking onrechtmatig was wanneer zwaarwegende procedureregels (de ‘spelregels’) werden geschonden.

Deze spelregels hielden, kort gezegd, in dat een collectieve actie (i) alleen mocht worden ingezet als laatste redmiddel (ultimum remedium) en (ii) tijdig moest worden aangekondigd.  Veel voorgenomen stakingen werden op basis van deze spelregels onrechtmatig beoordeeld.

Wanneer deze toets wel werd doorstaan, dan kon de collectieve actie alleen nog worden beperkt, indien beperking van het stakingsrecht maatschappelijk gezien dringend noodzakelijk was. Bij deze beoordeling dienden alle omstandigheden van het geval te worden betrokken.

Met de arresten van de Hoge Raad in 2014 en 2015 (Enerco en Amsta[1]) is deze spelregeltoets echter als zelfstandige toets komen te vervallen. De vraag of een staking is toegestaan wordt nu alleen nog maar beoordeeld aan de hand van voornoemde toets of een beperking van het stakingsrecht gezien alle omstandigheden van het geval maatschappelijk gezien dringend noodzakelijk is. De spelregels kunnen daarbij als een van die omstandigheden van het geval worden meegewogen.

Deze nieuwe toetsingswijze van de Hoge Raad lijkt meer ruimte te bieden voor een staking dan voorheen.

Staking grondpersoneel KLM

Niettemin oordeelde het Hof Amsterdam op vrijdag 26/8/2016 dat de staking van het grondpersoneel van KLM onrechtmatig was.

Reden daarvoor is dat de gevolgen van de staking dermate ingrijpend zouden zijn, dat een beperking van het recht op collectieve actie gerechtvaardigd is. Daartoe werd met name overwogen dat een staking tijdens de topdrukte wegens de vakantieperiode het luchtverkeer ernstig zou ontwrichten, hetgeen grote gevolgen voor Schiphol en de reizigers zou hebben. Te weten uren extra wachttijd voor reizigers, ook die in reeds gelande vliegtuigen.

Inmiddels is er op 6 september jl. alsnog een CAO-akkoord bereikt tussen partijen.

Klik voor de volledige uitspraak van het Hof Amsterdam hier.

Meer weten? Neem contact op met een van onze advocaten, om u kort over dit onderwerp te laten bijpraten (tel: 020 – 344 61 00).

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws