Schending hoor en wederhoor kost ziekenhuis 1,8 miljoen

Recentelijk moest de civiele rechter oordelen over een bindend advies van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg over de opzegging van een toelatingsovereenkomst van een medisch specialist. De opzegging was in belangrijke mate gebaseerd op anonieme verklaringen, hetgeen in strijd is met het beginsel van hoor en wederhoor. Volgens het Scheidsgerecht was de opzegging desondanks rechtsgeldig en bestond geen aanleiding om een vergoeding aan de medisch specialist toe te kennen. De civiele rechter liet het bindend advies op juridische gronden in stand, maar vond wel dat het ziekenhuis onrechtmatig had gehandeld door het beginsel van hoor en wederhoor te schenden. Het ziekenhuis moest de schade van de medisch specialist vergoeden, hetgeen neerkwam op een bedrag van ongeveer 1,8 miljoen euro. De zaak is behandeld door Marcus Draaisma en Peter Hendriks.

Wilt u er meer over weten? Dan kunt u een van onze advocaten bellen, die u kort over dit onderwerp bijpraat (tel: 020 – 344 61 00).

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws

War Child

Christiaan Oberman is al meer dan vijfentwintig jaar verbonden aan War Child. Lees in zijn

Lees verder »