Schadevergoeding wegens onregelmatig opzeggen overstijgt maximum beëindigingsvergoeding WNT

Het doel van de Wet Normering Topinkomens (hierna: WNT) is het tegengaan van bovenmatige bezoldigingen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi)publieke sector. Op basis van de WNT kan in beginsel wegens beëindiging maximaal een vergoeding van EUR 75.000,- worden uitbetaald.

Afgelopen zomer oordeelt het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch echter dat een werknemer op wie de WNT van toepassing is toch recht heeft op een hogere vergoeding bij einde dienstverband, namelijk vanwege de gefixeerde schadevergoeding wegens onregelmatige opzeggen. Lees hieronder hoe het hof tot dit oordeel is gekomen.

Wat speelt hier?

De werknemer in kwestie werkt sinds 1 januari 2016 als statutair bestuurder van een stichting die gericht is op het ondersteunen van cliënten bij het verbeteren of zo veel mogelijk behouden van hun eigen leven. Medio 2021 gaat het financieel slechter met de stichting en ontstaat er kritiek op het functioneren van de bestuurder. Op 12 april 2022 ontvangt de bestuurder een brief met de mededeling dat zijn dienstverband wordt opgezegd per 1 mei 2022.

De bestuurder stelt zich op het standpunt dat hij recht heeft op een gefixeerde schadevergoeding van EUR 101.228,88 omdat de overeengekomen opzegtermijn van zes maanden niet in acht is genomen. Werkgever stelt zich echter op het standpunt dat aangezien deze vergoeding samenhangt met de beëindiging van het dienstverband hij op basis van de WNT slechts recht heeft op een bedrag van maximaal EUR 75.000.

Oordeel van het hof

Het hof is van oordeel dat de bestuurder wel degelijk recht heeft op een gefixeerde schadevergoeding van EUR 101.228,88 euro. Hoewel op basis van de WNT inderdaad een maximum geldt voor beëindigingsvergoeding van EUR 75.000, gelden er uitzonderingen voor uitkeringen die voortvloeien uit een algemene bepaling van een collectieve arbeidsovereenkomst, collectieve regelingen of vanuit een wettelijk voorschrift. De gefixeerde schadevergoeding vloeit voort vanuit de wet en is hiermee dan ook een uitzondering op het gestelde maximum van EUR 75.000. Belangrijk om hierbij te vermelden is wel dat rechter opmerkte dat er in deze zaak geen sprake was van een trucje om de WNT te ontwijken omdat er duidelijk een conflict speelde tussen werkgever en werknemer. Indien het duidelijk was dat er sprake was van een degelijk trucje op de WNT te ontwijken was de uitspraak mogelijk anders geweest.

Conclusie

Als de WNT van toepassing is kan de werknemer op basis van de gefixeerde schadevergoeding wegens onregelmatige opzegging recht hebben op een hogere vergoeding dan de maximale vergoeding vanuit de WNT.

Houdt hier als werkgever rekening mee:

–           bij ontslag, en

–           bij het vaststellen van de lengte van de opzegtermijn.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 10 augustus 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:2603

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws