Salaris van bestuurders verplicht bespreken met de ondernemingsraad

De laatste jaren is de beloning van topbestuurders een terugkerend onderwerp van gesprek. Het onderwerp heeft ook de aandacht van de politiek. Op 12 juni 2018 heeft de Eerste Kamer een wetswijziging aangenomen waarmee de ondernemingsraad (OR) meer invloed krijgt op het salaris van bestuurders. Het bestuur van ondernemingen, waar ten minste 100 personen werkzaam zijn, moet verplicht in gesprek met de OR over de beloningen van de bestuurders. De wetswijziging treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

 

Welke rechten heeft de OR nu al?

Momenteel moeten grotere ondernemingen (100+ werknemers) ten minste eenmaal per jaar informatie aan de OR verstrekken over de beloningsafspraken van het bestuur en over de arbeidsvoorwaardelijke regelingen van de overige werknemers. Je kunt hierbij denken aan regelingen op het gebied van winstdeling, prestatiebeloning, vertrekregelingen en opties- en aandelenplannen. Deze verplichting is vastgelegd in artikel 31d van de Wet op de ondernemingsraden (“Wor”). Deze verstrekte informatie kan tijdens een overlegvergadering met de OR besproken worden, maar dat is op grond van de huidige regeling niet verplicht.

 

Welke rechten komen daarbij?

Na de wetswijziging moeten de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en beloningen van bestuurders ten minste eenmaal per jaar daadwerkelijk met de OR besproken worden. Daarbij moet ook worden gekeken naar de beloningsverhoudingen ten opzichte van het voorgaande jaar per verschillende groep werknemers. Met andere woorden, het bestuur moet met de OR in overleg over het salaris van de bestuurder én over de beloningsverschillen in de onderneming. De regering hoopt dat deze overlegverplichting binnen de onderneming een discussie losmaakt. De besluitvorming over de hoogte van de beloning van bestuurders blijft voorbehouden aan de aandeelhouders van de onderneming. Wel vindt de regering dat de ontwikkeling van evenwichtige beloningsverhoudingen binnen ondernemingen gediend is met meer openheid. Het is de bedoeling dat bestuurders door invoering van de wetswijziging actief verantwoording gaan afleggen over hun salaris en de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen binnen de onderneming.

 

Meer informatie over het wetsvoorstel is te vinden in de Memorie van Toelichting.

 

Vragen?

Wij hebben veel ervaring met het adviseren van bestuurders en ondernemingsraden over toepassing van de Wet op de ondernemingsraden. Heeft u vragen over bovenstaande onderwerp, dan helpen wij u graag verder.

 

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws