Remote werken; welk recht is van toepassing?

Remote werken heeft de laatste jaren aan populariteit gewonnen, mede door de coronacrisis. Deze vorm van werken brengt echter een aantal arbeidsrechtelijke vraagstukken met zich. Hierbij kan men denken aan de vraag welk recht van toepassing is op de arbeidsovereenkomst: het recht van het land waar de werkgever gevestigd is of het land waar de werknemer de arbeid verricht? In deze blog wordt het antwoord op deze vraag uiteengezet.

Rechtskeuze in de arbeidsovereenkomst

In beginsel wordt een overeenkomst beheerst door het recht dat de partijen hebben gekozen. Deze keuze moet blijken uit de bepalingen van de overeenkomst of de omstandigheden van het geval. De rechtskeuze van partijen kan terzijde worden gesteld. De rechtskeuze mag de werknemer namelijk niet de bescherming ontnemen die de werknemer had genoten op grond van het recht dat van toepassing zou zijn als partijen géén rechtskeuze hadden gemaakt. Dit leidt er dus toe dat het recht van het land waarvoor de rechtskeuze is gemaakt wordt aangevuld met dwingend recht van het land, dat van toepassing zou zijn als er geen rechtskeuze was gemaakt.

Bepalen welk (dwingend) recht van toepassing is

In het geval dat géén rechtskeuze is gemaakt of wanneer de gemaakte rechtskeuze moet worden aangevuld, wordt de arbeidsovereenkomst beheerst door:

  • Het recht van het land van waaruit de werknemer gewoonlijk de arbeid verricht;
  • Het recht van het land waar de werknemer werkzaam is; of
  • Het recht van het land waarvan blijkt dat de arbeidsovereenkomst nauwer verbonden is dan met één van de hierboven genoemde landen. Hierbij spelen onder andere de volgende vragen een rol;
  1. In welk land is de arbeidsovereenkomst gesloten?
  2. In welk land betaald de werknemer (inkomsten)belasting?
  3. In welk land is de werknemer aangesloten bij de sociale zekerheid-, pensioen- en ziektekostenverzekering en arbeidsongeschiktheidsregelingen?
  4. Op welke wijze wordt het salaris uitbetaald en welke arbeidsvoorwaarden gelden er?
  5. Waar woont de werknemer, waar is de werkgever gevestigd, wat is de gemeenschappelijke gewone verblijfplaats en wat is de nationaliteit van partijen?
  6. Welke taal wordt in de arbeidsovereenkomst gebruikt?
  7. Wat is de reeds bestaande relatie tussen partijen? Zijn er meerdere overeenkomsten met verschillende ondernemingen die tot hetzelfde concern behoren?

 

Heeft u een vraag over welk recht van toepassing is op de (arbeids)overeenkomst met een werknemer die op afstand werkt? Neem dan contact op met één van onze advocaten.

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws