Rechter vernietigt ontslag op staande voet tijdens psychose

“In maart 2004 ontsloeg ABN AMRO een werknemer op staande voet omdat die als gevolg van een psychose niet op het werk was komen opdagen. Het Amsterdamse Gerechtshof en nu ook de Hoge Raad vonden het ontslag niet terecht. Op zich was dat niet verrassend, omdat de bank wist dat de werknemer psychisch ziek was. Wel verrassend was dat de bank zich niet op verjaring mocht beroepen, hoewel de werknemer buiten de wettelijke vervaltermijn had geprotesteerd. Normaal gesproken zijn deze termijnen keihard, maar in dit geval werd een uitzondering gemaakt. Kort na het ontslag was de werknemer namelijk gedwongen opgenomen. Daardoor was hij niet in staat geweest tijdig tegen het ontslag te protesteren. Het zou in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn als de bank zich hierachter zou kunnen verschuilen. Het ontslag werd dus vernietigd. Dat betekende dat de arbeidsovereenkomst nog steeds bestond met als consequentie datåÊde bank het loon over de afgelopen 8 jaren alsnog moest uitbetalen. Bij het Hof werd de werknemer bijgestaan door onze advocaten Christiaan Oberman en Karol Hillebrandt.

Wilt u er meer over weten? Dan kunt u een van onze advocaten bellen, die u kort over dit onderwerp bijpraat (tel: 020 - 344 61 00).

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws

War Child

Christiaan Oberman is al meer dan vijfentwintig jaar verbonden aan War Child. Lees in zijn

Lees verder »