NOW 4: aanvraagperiode subsidie in zesde tijdvak geopend

De economie gaat langzaam weer open, maar nog niet voor iedereen even snel. Om werkgevers zoveel mogelijk te blijven ondersteunen, wordt de NOW met drie maanden verlengd tot en met 30 september 2021. Het kabinet heeft echter besloten om bij de NOW 4 een maximaal op te geven omzetverlies van 80% te hanteren. Lees in deze blog de belangrijkste kenmerken van de NOW 4.

Kenmerken NOW 4

Werkgevers met een minimaal (verwacht) omzetverlies van 20% komen in aanmerking voor de NOW 4. Het kabinet heeft echter besloten om bij de NOW 4 een maximaal op te geven omzetverlies te hanteren van 80%. Dit betekent dat bedrijven die meer dan 80% omzetverlies draaien, rekening moeten houden met een tegemoetkoming ter hoogte van 68% (80% x 85% vergoedingspercentage = 68%). De referentiemaand voor de loonsom wordt aangepast van juni 2020 naar februari 2021. Zie hieronder de belangrijkste kenmerken van de NOW 4:

  • De NOW 4 loopt van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021;
  • De NOW 4 is bestemd voor werkgevers met een (verwacht) omzetverlies van ten minste 20%;
  • Het maximaal op te geven omzetverlies wordt begrensd op 80%;
  • Voor de tegemoetkoming wordt uitgegaan van de loonsom over februari 2021. Deze maand geeft een representatiever beeld van de huidige loonsom;
  • De loonsom mag t.o.v. februari 2021 met 10% dalen, zonder dat dit ten koste gaat van de tegemoetkoming;
  • De TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) telt vanaf de NOW 3 (oktober 2020) niet meer mee als omzet voor de NOW. Door de uitsluiting van de TVL ontvangen werkgevers na het aanvragen van de definitieve subsidie een hoger bedrag aan tegemoetkoming;
  • Het vergoedingspercentage is maximaal 85% van de loonsom.

 

Verplichtingen werkgever

Inspanningsverplichting

Werkgevers die een tegemoetkoming ontvangen, zijn verplicht om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk. Daarnaast is er voor werkgevers een algemene inspanningsverplichting om met ontslag bedreigde werknemers van werk naar nieuw werk te begeleiden.

Hoe de inspanningsverplichting precies wordt vormgegeven, is aan de werkgever. Werkgevers die echter een bedrijfseconomische ontslagaanvraag doen, dienen melding te maken bij het UWV. Doet de werkgever geen melding, dan wordt de tegemoetkoming met 5% verlaagd.

Bonus- en dividendverbod

In de NOW 4 is een aanvullende voorwaarde opgenomen met betrekking tot het uitkeren van bonussen en dividend. Met deze voorwaarde worden werkgevers verplicht om bij een NOW 4-aanvraag (waarbij een accountantsverklaring is vereist) een overeenkomst te sluiten met de werknemersvertegenwoordiging. In de overeenkomst moet schriftelijk worden opgenomen hoe wordt omgegaan met het uitkeren van bonussen en dividend.

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws