NOW 3.3: aanvraagperiode subsidie in vijfde tijdvak geopend

Op 6 mei 2021 is de vijfde aanvraagperiode van de NOW geopend. Vanaf 6 mei tot en met 30 juni 2021 kan (een voorschot van de) tegemoetkoming van de loonkosten worden aangevraagd over de periode april tot en met juni 2021. Aan de tegemoetkoming zijn een aantal voorwaarden verbonden. De voorwaarden en de berekening van de vergoeding beschrijven wij in onze blog.

Doel van de NOW 3.0

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus en overheidsmaatregelen een substantieel omzetverlies lijden. Bij het UWV kan een aanvraag worden ingediend voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Hiermee kunnen werknemers met een vast of flexibel contract worden doorbetaald. Lees meer over het doel en de systematiek van de NOW 3.0 in onze blog.

Voorwaarden van de NOW 3.3

Ook in de vijfde aanvraagperiode van de NOW worden werkgevers tegemoetgekomen in hun loonkosten. De werkgever heeft recht op een tegemoetkoming indien sprake is van minimaal 20% omzetdaling in drie aaneengesloten maanden tussen 1 april en 31 augustus 2021.

Als de werkgever geen tegemoetkoming heeft gekregen in de vierde aanvraagperiode (de NOW 3.2), dan kan de werkgever zelf kiezen over welke periode het omzetverlies wordt berekend. Indien de werkgever wel een tegemoetkoming heeft ontvangen in de vierde aanvraagperiode, dan moeten de drie maanden van de vijfde aanvraagperiode aansluiten op de drie maanden waarover het omzetverlies is berekend voor de vierde aanvraagperiode.

De vergoeding

Afhankelijk van het omzetverlies vergoedt het UWV tot maximaal 85% van de loonkosten over de periode april, mei en juni 2021. Het UWV gaat voor de loonkosten uit van de loonsom van juni 2020 en het omzetverlies wordt berekend aan de hand van de omzet over 2019.

De werkgever ontvangt eerst een voorschot van UWV. Dat is maximaal 80% van de vergoeding, afhankelijk van het door de werkgever geschatte omzetverlies. Dit bedrag wordt in drie keer betaald over een periode van drie maanden.

Verplichtingen voor de werkgever

Als de werkgever NOW ontvangt, zijn er een aantal verplichtingen:

  • Werknemers dienen zoveel mogelijk door te worden betaald tijdens de periode dat de werkgever NOW ontvangt;
  • De loonsom mag maximaal 10% dalen ten opzichte van het tijdvak juni 2020, zonder dat dit gevolgen heeft voor de definitieve tegemoetkoming in de loonkosten;
  • Bij ontslag van de werknemer of zijn/haar contract loopt af, heeft de werkgever een inspanningsverplichting om de werknemer te begeleiden naar ander werk;
  • Bij aanvraag van een bedrijfseconomisch ontslag, heeft de werkgever de plicht dit te melden bij de UWV Telefoon NOW.

 

Zie voor meer informatie over de NOW-regeling de website van het UWV. Heeft u vragen over de vijfde aanvraagperiode van de NOW? Neem dan contact op met één van onze advocaten.

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws

War Child

Christiaan Oberman is al meer dan vijfentwintig jaar verbonden aan War Child. Lees in zijn

Lees verder »