Nieuwsflits Arbeidsrecht December 2010

Dit is onze Nieuwsflits Arbeidsrecht december 2010. Met deze nieuwsflits willen wij bereiken waar wij voor staan: het geven van praktisch advies en het onderhouden van persoonlijk contact met onze cliënten en relaties. In de nieuwsflits informeren wij u in enkele zinnen over een actueel onderwerp. Wilt u er meer over weten? Dan kunt u een van onze advocaten bellen, die u kort over dit onderwerp bijpraat (tel: 020 – 344 61 00).

Nieuwe werkkostenregeling per 1 januari 2011
Zoals u bekend is, mag de werkgever op grond van de nieuwe werkkostenregeling (vanaf 2011) maximaal 1,4% van het totale (fiscale) loon binnen zijn bedrijf belastingvrij aan zijn werknemers betalen. Over het bedrag dat hierboven wordt uitgekeerd moet door de werkgever 80% eindheffing worden betaald. Uiteraard kan het in vele gevallen noodzakelijk zijn bestaande (collectieve) onkostenregelingen te wijzigen.

Gedetacheerde werknemers binnen een concern vallen onder de overgang van onderneming wetgeving: het Albron – arrest
Personeel dat binnen een concern permanent wordt tewerkgesteld bij een werkmaatschappij (via detachering en personeels-B.V.), gaat onder omstandigheden mee over indien die werkmaatschappij werk overdraagt aan een derde. Dit heeft het Europese Hof van Justitie recent geoordeeld in het Albron-arrest (Hof van Justitie EU 21 oktober 2010, C-242/09).

Leden ondernemingsraad gaan hun (financiële) boekje te buiten
Leden van een Ondernemingsraad mochten worden geschorst omdat zij hun (financiële) boekje te buiten waren gegaan. Zij hadden zonder overleg met de werkgever een scholingsovereenkomst ad EUR 70.000, – afgesloten (Kantonrechter te Almelo).

Niet vastgestelde bonusdoelstellingen komen voor rekening en risico werkgever
Wanneer een bonus afhankelijk is van de persoonlijke prestatie van de werknemer moeten de doelstellingen (of targets) duidelijk en tijdig zijn vastgesteld. Onduidelijkheid of te late vaststelling komen voor risico van de werkgever (Gerechtshof Den Haag 31 augustus 2010).

Arbeidsovereenkomst stewardess ontbonden wegens te kort haar
De werkgever mag voorschriften geven over de uiterlijke verzorging van het personeel en de door hen tijdens het werk te dragen kleding. Deze bevoegdheid is wel aan grenzen gebonden. Maar de KLM mocht een stewardess hierom toch ontslaan wegens te kort haar en piercings (Kantonrechter te Haarlem 24 september 2010).”

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws