Nieuwe wetgeving: registratieplicht voor uitlenen arbeidskrachten

“Voor het uitlenen van arbeidskrachten tegen betaling geldt vanaf 1 juli een registratieplicht. De uitlener moet dit registreren in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Deze verplichting geldt voor alle werkgevers, dus niet alleen voor professionele uitleners, zoals uitzendbureaus. Ondernemers die bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen, zoals uitzendbureaus, kunnen dit via een wijzigingsformulier doorgeven aan de Kamer van Koophandel. Uitleners die incidenteel arbeidskrachten ter beschikking stellen kunnen dit telefonisch of per mail doen. Voor inleners is van belang dat zij geen gebruik meer mogen maken van uitleners die niet goed geregistreerd staan. De inlener moet de registratie controleren op de website van de Kamer van Koophandel. De consequenties van het overtreden van de registratieplicht zijn groot. Uitleners krijgen van de Inspectie SZW een boete van EUR 12.000 euro per werknemer. Ook inleners kunnen deze boete krijgen. Met de registratieplicht wil de Nederlandse overheid fraude beter kunnen opsporen, een betere bescherming van werknemers en eerlijke concurrentie bevorderen.

Wilt u er meer over weten? Dan kunt u een van onze advocaten bellen, die u kort over dit onderwerp bijpraat (tel: 020 - 344 61 00).

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws