Negen weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof

Op 12 oktober 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet betaald ouderschapsverlof. De Wet betaald ouderschapsverlof geeft iedere ouder het recht op negen weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof en 17 weken onbetaald ouderschapsverlof. Ouders kunnen op dit moment alleen 26 weken onbetaald ouderschapsverlof opnemen. De wet treedt op 2 augustus 2022 in werking.

De Wet betaald ouderschapsverlof wijzigt de Wet arbeid en zorg en de Wet flexibel werken, waarin de regels voor ouderschapsverlof staan. Met de wet wil het kabinet ouders meer tijd geven te wennen aan de nieuwe gezinssituatie en hierdoor bewust keuzes te kunnen maken over de verdeling van werken en zorgen.

Wet betaald ouderschapsverlof

Op dit moment hebben (beide) ouders recht op 26 weken onbetaald ouderschapsverlof in de eerste acht levensjaren van het kind. Per 2 augustus 2022 hebben ouders recht op 9 weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof en 17 weken onbetaald ouderschapsverlof.

Duur

De eerste 9 weken ouderschapsverlof worden (gedeeltelijk) betaald indien deze worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. Ouderschapsverlof dat niet in het eerste jaar is opgenomen kan worden toegevoegd aan de 17 weken onbetaald ouderschapsverlof. Die kunnen worden opgenomen in de eerste acht levensjaren van het kind.

In het geval van adoptie- of pleegouderschap kan betaald ouderschapsverlof worden opgenomen tot een jaar na opname van het kind in het gezin, voor zover het kind jonger is dan acht jaar.

Het gedeeltelijk betaalde ouderschapsverlof komt bovenop de 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof voor de moeder en de zes weken (aanvullend) geboorteverlof voor de partner.

Hoogte

Ouders hebben gedurende 9 weken ouderschapsverlof recht op een UWV-uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon (tot maximaal 70% van het maximum dagloon). De werkgever dient de uitkering aan te vragen bij het UWV. De betaling van de uitkering ziet op ouderschapsverlof dat op het moment van de aanvraag al is genoten.

Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer is een motie ingediend om het loonpercentage te verhogen naar 70%. Het is aan het volgende kabinet om hier over te beslissen.

Kinderen geboren vóór 2 augustus 2022

Ouders die vóór 2 augustus 2022 een kind hebben gekregen, hebben ook recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof. Voorwaarden zijn dat zij het ouderschapsverlof (de 26 weken) nog niet volledig hebben opgenomen en het kind jonger is dan één jaar dan wel – in geval van adoptie of pleegouders – voor zover nog geen jaar is verstreken na opname van het kind in het gezin.

Voorbeeld

De werknemer heeft op 2 augustus 2022 een kind van 6 maanden oud. Hij of zij heeft inmiddels 20 weken (onbetaald) ouderschapsverlof opgenomen. De werknemer heeft dan per 2 augustus 2022 het recht om de komende 6 maanden – totdat het kind 1 jaar is – 6 weken betaald ouderschapsverlof op te nemen.

 

Heeft u nog vragen over het ouderschapsverlof? Neem dan contact op met één van onze advocaten.

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws

War Child

Christiaan Oberman is al meer dan vijfentwintig jaar verbonden aan War Child. Lees in zijn

Lees verder »