Nadere besluiten en regelingen WWZ

Wet Werk en Zekerheid – uitvoeringsregelingen

De afgelopen maanden is een aantal besluiten en regelingen tot stand gekomen in het kader van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). In onze nieuwsberichten van 21 mei 2015, 22 februari 2015 en 11 juni 2014 hebben wij u op de hoogte gebracht van de wijzigingen die de WWZ met zich mee brengt. In dit nieuwsbericht wordt ingegaan op de inhoud van de regelingen en besluiten die in het kader van de WWZ tot stand gekomen zijn. Ook komen de inmiddels beschikbare formulieren  voor de ontslagprocedures bij het UWV aan de orde.

Het gaat om de navolgende regelingen en besluiten.

  • Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding
  • Regeling looncomponenten en arbeidsduur
  • Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding
  • Besluit overgangsrecht transitievergoeding
  • Wet aanpak schijnconstructies
  • Regeling UWV Ontslagprocedure
  • Ontslagregeling
  • Regeling ketenbepaling bijzondere functies en hogere vergoeding kantonrechter
  • Besluit Verplicht gebruik ontslagaanvraagformulieren UWV
  • Formulieren ontslagaanvragen UWV

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws

War Child

Christiaan Oberman is al meer dan vijfentwintig jaar verbonden aan War Child. Lees in zijn

Lees verder »