Moet een werknemer meewerken aan onderzoek naar arbeidsongeschiktheid door externe deskundige?

“Als een werkgever wil controleren of een werknemer wel echt ziek is, kan hij daarvoor een bedrijfsarts inschakelen. Het is de vraag of een werkgever ook andere deskundigen mag inschakelen. In een recente zaak sprak de kantonrechter in Utrecht zich hierover uit. Capgemini had niet alleen de bedrijfsarts maar ook een extern bureau ingeschakeld. Toen de werknemer weigerde om daaraan mee te werken, zette Capgemini de loonbetaling stop. De kantonrechter vond dat onterecht. De rechter stelde vast dat een werkgever op grond van de wet alleen een bedrijfsarts of een bureau met een speciaal certificaat (op grond van artikel 20 Arbeidsomstandighedenwet) mag inschalen. Het door Capgemini ingeschakelde bureau voldeed daar niet aan. De werknemer hoefde dus niet aan het onderzoek mee te werken en had wel recht op zijn salaris.

Wilt u er meer over weten? Dan kunt u een van onze advocaten bellen, die u kort over dit onderwerp bijpraat (tel: 020 - 344 61 00).

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws