Mag dat? Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid is de hoofdregel dat een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in beginsel niet toegestaan is. Een uitzondering op de hoofdregel is mogelijk indien de werkgever kan motiveren dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege ‘zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen’. In deze blog bespreken wij de geldigheid van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Het concurrentiebeding

Een concurrentiebeding beperkt de werknemer in zijn bevoegdheid om na het einde van de overeenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn. Het beding is geldig indien deze:

  • Overeengekomen is in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
  • Schriftelijk is overeengekomen;
  • Overeengekomen is met een meerderjarige werknemer.

Het is in beginsel dus niet mogelijk om in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een concurrentiebeding op te nemen. Werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst ondervinden anders ‘dubbel nadeel’. Zij hebben een arbeidsovereenkomst met een beperkte duur én worden door het concurrentiebeding belemmerd bij hun overstap naar een nieuwe baan.

Zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen

Op de hoofdregel bestaat één uitzondering. Indien de werkgever schriftelijk kan motiveren dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen, dan kan een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden overeengekomen.

Zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zijn bijvoorbeeld de specifieke kennis of bedrijfsinformatie die de werknemer op zal doen tijdens zijn of haar dienstverband, waarbij de werkgever onevenredig wordt benadeeld als de werknemer overstapt naar een concurrerend bedrijf. De belangen moeten niet alleen bestaan op het moment van aangaan van het concurrentiebeding, maar ook op het moment dat de werkgever het beding inroept.

De motivering

De motivering van het concurrentiebeding moet zijn toegesneden op de functie en/of de werkzaamheden van de betrokken werknemer. Deze kan 1) worden opgenomen in het beding zelf, 2) onder het beding worden gevoegd of 3) in een apart document worden opgenomen dat gelijktijdig met het beding wordt opgesteld en ondertekend door beide partijen. Het concurrentiebeding kan niet later (alsnog) worden gemotiveerd. Zonder een motivering zal een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd nietig zijn.

Beding opnieuw overeenkomen

In de volgende gevallen is het in ieder geval verstandig het concurrentiebeding schriftelijk opnieuw overeen te komen:

  • Indien een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt aangegaan, of dit nu een verlenging van een bestaande overeenkomst is of een omzetting van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd naar onbepaalde tijd;
  • Indien in de nieuwe arbeidsovereenkomst andere arbeidsvoorwaarden worden overeengekomen of indien de werknemer een andere functie gaat vervullen. In dat geval bestaat namelijk het risico dat het concurrentiebeding ‘zwaarder gaat drukken’, waardoor het concurrentiebeding dat zag op de oude situatie, haar geldigheid verliest;
  • Bij een overgang van onderneming of een overgang naar een andere werkgever.

 

Heeft u vragen of het concurrentiebeding? Neem dan contact op met één van onze advocaten.

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws

War Child

Christiaan Oberman is al meer dan vijfentwintig jaar verbonden aan War Child. Lees in zijn

Lees verder »