Langdurige fraude controller; schadevergoeding van bijna 7 ton

Na een onderzoek is gebleken dat een financieel medewerker in de periode van 2013 tot 2019 een bedrag van EUR 713.425,39 aan zichzelf heeft overgemaakt. Vanwege verjaring heeft de werkgever haar vordering tot terugbetaling beperkt tot EUR 671.891,23 plus rente  en kosten.

Werknemer erkent dat hij geld heeft verduisterd, maar stelt dat dit het gevolg was van een persoonlijkheidsstoornis en een ernstige gokverslaving. Volgens hem is er geen sprake geweest van opzet (naast bewuste roekeloosheid een vereiste voor werknemersaansprakelijkheid). Ook vindt hij dat er sprake is van eigen schuld aan de zijde van zijn werkgever.

De rechtbank oordeelt dat opzet hier geen rol speelt. Het gaat om onrechtmatig handelen en dan dient er sprake te zijn van schuld. Het handelen van de werknemer is een onrechtmatige daad. Het eigen schuld verweer gaat ook niet op, nu er een adequaat controle systeem was bij de werkgever, maar dat de werknemer omzeilde. Dat deed hij door betalingen aan leveranciers eerst ter goedkeuring voor te leggen om daarna de bankrekening te veranderen. Voor een stoornis wordt geen bewijs geleverd. De werknemer wordt veroordeeld om EUR 671.891,23 te betalen aan de werkgever.

Rechtbank Rotterdam 4 augustus 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:6801

Wenk: Opzet is geen vereiste voor onrechtmatig handelen (en vordering van schade). Daarvoor is schuld (toerekening) vereist en causaal verband tussen gedraging en de schade. In deze zaak is ook sprake van wanprestatie door de werknemer, namelijk in de uitoefening van de arbeidsovereenkomst. We mogen hopen dat de werkgever het toezicht nog beter heeft georganiseerd. Het verlies van 7 ton had toch wel eerder mogen zijn opgevallen.

 

Wilt u advies over  de beste aanpak van fraude en/of het voorkomen daarvan? Bel of mail ons naar  Draaisma@paltheoberman.nl en/of Milders@paltheoberman.nl. U krijgt altijd snel antwoord.

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws

War Child

Christiaan Oberman is al meer dan vijfentwintig jaar verbonden aan War Child. Lees in zijn

Lees verder »