Kroniek Arbeidsrecht 2022

De Kroniek Arbeidsrecht 2022, geschreven door Christiaan Oberman en Nadia Adnani (Palthe Oberman advocaten) en Karol Hillebrandt en Peter Hendriks (Sparck | Arbeidsrecht Advocaten), is onlangs gepubliceerd in het Advocatenblad. De Kroniek 2022 geeft een overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van het Nederlandse arbeidsrecht tussen 1 januari 2021 en 1 maart 2022.

De rechtspraak laat in het afgelopen jaar een divers beeld zien. In deze Kroniek wordt onder meer aandacht besteed aan uitspraken van de Hoge Raad over het opzegverbod tijdens ziekte, de onderzoeksplicht van de werkgever bij opzegging
door de werknemer, de beoordelingsmaatstaven bij ontslag op staande voet, de e-grond en ernstig verwijtbaar handelen. Ook wordt stilgestaan bij uitspraken van het Europese Hof van Justitie over vakantiedagen en gelijke behandeling. Verder wordt een aantal in het oog springende uitspraken van lagere rechters besproken, waaronder enkele coronagerelateerde uitspraken. Tot slot bespreken de auteurs een aantal wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving.

Lees verder:  Kroniek Arbeidsrecht – Advocatenblad 2022/4

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws