Kroniek Arbeidsrecht 2020

De Kroniek Arbeidsrecht 2020, geschreven door Karol Hillebrandt, Christiaan Oberman en Nadia Adnani, is onlangs gepubliceerd in het Advocatenblad. De Kroniek 2020 geeft een overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van het Nederlandse arbeidsrecht tussen 1 januari 2019 en 1 maart 2020.

De rechtspraak van de Hoge Raad laat het afgelopen jaar een diversiteit aan arbeidsrechtelijke onderwerpen zien. Deze Kroniek besteedt onder meer aandacht aan de slapende dienstverbanden, de buitengerechtelijke vernietiging van de arbeidsovereenkomst wegens bedrog, de transitievergoeding bij deeltijdontslag, eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden en een aantal procesrechtelijke aspecten. Voorts komen arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie over overgang van onderneming, bovenwettelijke vakantiedagen en de arbeidstijdenwetgeving aan bod. De auteurs besluiten met een aantal relevante wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving.

Lees verder:  Kroniek Arbeidsrecht – Advocatenblad 2020/4

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws

War Child

Christiaan Oberman is al meer dan vijfentwintig jaar verbonden aan War Child. Lees in zijn

Lees verder »