Kroniek arbeidsrecht 2015

 

Deze kroniek bevat een overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht tussen 1 januari 2015 en 31 december 2015. Het afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van de nieuwe Wet werk en zekerheid. Binnen andere onderdelen van het arbeidsrecht heeft de rechtsontwikkeling echter niet stilgestaan. Er zijn diverse belangwekkende arresten gewezen, onder meer op het gebied van het collectief arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht, aansprakelijkheid van de staat voor het onjuist implementeren van een Europese richtlijn, kwalificatie van de arbeidsovereenkomst, overgang van onderneming en opzegging van de arbeidsovereenkomst.

 

 

Verschenen in het Advocatenblad, Kronieken 2016, nummer 4. Auteurs: mr. C.C. Oberman en mr. K.J. Hillebrandt

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws

War Child

Christiaan Oberman is al meer dan vijfentwintig jaar verbonden aan War Child. Lees in zijn

Lees verder »