Introductie uniform minimumuurloon vanaf 1 januari 2024 

Op 1 januari 2024 wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (hierna: WML). Vanaf dan geldt voor werknemers van 21 jaar en ouder in alle sectoren één uniform minimumuurloon. Voor werknemers tussen de 15 en 20 jaar gelden minimumjeugduurlonen. Op 1 januari en 1 juli van elk jaar wordt het geldende minimumuurloon geïndexeerd.

Achtergrond

Per sector kan de omvang van een voltijds dienstverband verschillen (bijvoorbeeld 36, 38 of 40 uur per week). Onder de ‘oude’ WML was in die gevallen eenzelfde minimum maandbedrag van toepassing. Dat leidde er in de praktijk toe dat bij een dienstverband van 40 uur feitelijk een lager uurloon gold dan bij een dienstverband van bijvoorbeeld 36 uur.

Praktische gevolgen

Voor werknemers die het minimumloon verdienen en een voltijds dienstverband van méér dan 36 uur per week hebben (bijvoorbeeld 38 of 40 uur) leidt de invoering van het wettelijk minimumuurloon tot een loonsverhoging. Dat komt doordat de hoogte van het wettelijk minimumuurloon wordt afgeleid van het huidige minimummaandloon bij een voltijds dienstverband van 36 uur.

De invoering van het wettelijk minimumuurloon heeft in veel gevallen tot gevolg dat afspraken in cao’s en arbeidscontracten moeten worden aangepast om te voldoen aan de nieuwe systematiek van de wet. Het vraagt in veel gevallen dan ook om aanpassing van salarisadministratie-systemen.

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws

War Child

Christiaan Oberman is al meer dan vijfentwintig jaar verbonden aan War Child. Lees in zijn

Lees verder »