Het adviesrecht van de ondernemingsraad zelfs bij ‘kleine’ reorganisaties (OK procedure Spotify)

Het adviesrecht van de ondernemingsraad zelfs bij ‘kleine’ reorganisaties (OK procedure Spotify)

Op basis van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) moet een onderneming advies vragen aan de ondernemingsraad over (onder andere) een belangrijke inkrimping, uitbreiding en belangrijke wijzigingen in de bedrijfsvoering, taakverdeling of structuur van de onderneming. De WOR definieert niet wanneer een dergelijke verandering als “belangrijk” wordt beschouwd; dit hangt af van de specifieke omstandigheden van het geval. Onlangs hebben twee bedrijven verkeerd ingeschat of een verandering belangrijk was en zijn door de Ondernemingskamer op hun vingers getikt omdat ze de ondernemingsraad niet hebben geraadpleegd. Als gevolg hiervan moeten de bedrijven hun reorganisatiemaatregelen volledig terugdraaien. Lees in dit artikel welke lessen hieruit kunnen worden getrokken voor de praktijk.

Ook het terugbrengen van één functie kan een belangrijke wijziging zijn

Insight Nederland besluit om de functie van Senior Solution Manager te schrappen. Insight Nederland beschouwt dit niet als een belangrijke wijziging, omdat het slechts het schrappen van één functie betreft, en heeft daarom de ondernemingsraad niet geraadpleegd. De ondernemingsraad is het hier niet mee eens en stelt dat het schrappen van de functie van Senior Solution Manager een belangrijke wijziging in de structuur van de onderneming is en dat de ondernemingsraad geraadpleegd had moeten worden. De ondernemingsraad legt de zaak daarom voor aan de Ondernemingskamer. De Ondernemingskamer is het met de ondernemingsraad eens dat het schrappen van de functie van Senior Solution Manager een belangrijke organisatorische verandering is, ook al gaat het maar om één functie. De Senior Solution Manager was individueel verantwoordelijk voor het toezicht op 10 managers op de verkoopafdeling, en de afschaffing van dit managementniveau heeft aanzienlijke gevolgen voor de organisatie van de onderneming. Daarom had de ondernemingsraad geraadpleegd moeten worden. De Ondernemingskamer eist dat Insight Nederland de veranderingen die zijn doorgevoerd door het schrappen van de functie terugdraait. Als ze de functie alsnog willen schrappen, moeten ze eerst de ondernemingsraad raadplegen.

Ontslag van 19 medewerkers is belangrijke inkrimping

Eind vorig jaar kondigde Spotify een wereldwijde reorganisatie aan waarbij 19 van de 172 werknemers in Nederland zullen worden ontslagen. Volgens Spotify is dit geen significante verandering omdat de organisatiestructuur van Spotify in Nederland grotendeels ongewijzigd blijft. Er zijn geen nieuwe functies gecreëerd, er zijn geen organisatorische niveaus of afdelingen verdwenen, toegevoegd of samengevoegd en er zijn geen wijzigingen in het managementteam. De Ondernemingskamer is het niet eens met de redenering van Spotify. Volgens de Ondernemingskamer is er sprake van een aanzienlijke inkrimping omdat 19 van de 172 werknemers in Nederland hun baan verliezen. Daarnaast oordeelt de Ondernemingsrechter dat Spotify onvoldoende heeft aangetoond dat de reorganisatie geen belangrijke wijziging in de structuur van de organisatie met zich meebrengt. Als gevolg hiervan had Spotify de ondernemingsraad moeten raadplegen en moet het bedrijf alle stappen die het heeft genomen met betrekking tot de reorganisatie in Nederland terugdraaien.

Conclusie

De besproken uitspraken illustreren dat het adviesrecht van de ondernemingsraad bij reorganisaties sterk is en dat de vraag of er sprake is van een belangrijke wijziging moet worden beoordeeld aan de hand van de specifieke omstandigheden van het geval. Als een bedrijf dit verkeerd beoordeelt, kunnen de gevolgen immers groot zijn; de reorganisatieacties moeten mogelijk worden teruggedraaid en de ondernemingsraad dient alsnog om advies te worden gevraagd. Dit kan forse vertraging opleveren.

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws