Geestelijke Ambachtsdrager: Gezagsverhouding en ontslagverbod

In de schaarse jurisprudentie over de geestelijk ambtsdrager is in de eerste plaats van belang vast te stellen of er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Daarbij speelt uiteraard de vraag een rol of het gaat om de gezagsverhouding tussen de geestelijk ambtsdrager en het kerkgenootschap. Daarnaast is van belang de uitleg die de rechter geeft aan het begrip geestelijk ambtsdrager in het BBA. Ten slotte blijkt dat de rechter groot gewicht toekent aan interne kerkelijke regels.

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws

War Child

Christiaan Oberman is al meer dan vijfentwintig jaar verbonden aan War Child. Lees in zijn

Lees verder »