Fraude opgelicht nr. 9 is verschenen

Op 9 mei 2022 is de negende ‘Fraude opgelicht’ nieuwsbrief verschenen. ’Fraude opgelicht’ is een maandelijkse nieuwsbrief, waarin recente uitspraken over fraude kort worden opgelicht en met een wenk van een korte duiding worden voorzien. Aan de hand hiervan kunt u lezen hoe fraude wel of juist niet had moeten worden aangepakt. 

Indien u belangstelling heeft om deze nieuwsbrief per mail te ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@paltheoberman.nl.

Lees hieronder één van de recente uitspraken die in de nieuwsbrief is besproken.

Liegende, dronken douaneambtenaar zonder rijbewijs: ernstig verwijtbaar

Een douaneambtenaar heeft in de periode van februari 2021 tot en met augustus 2021 meerdere malen zonder toestemming van de werkgever de dienstauto en de zakelijke OV-chipkaart gebruikt voor privédoeleinden. Hij heeft hiertoe een schriftelijke waarschuwing en een aankondiging van een berisping ontvangen.

In de nacht van 12 op 13 september 2021 is de werknemer buiten werktijd aangehouden, omdat hij onder invloed en zonder geldig rijbewijs een auto bestuurde. Op 13 september geeft werknemer aan dat hij slachtoffer is geworden van zinloos geweld en daarom afwezig zal zijn op werk. De werkgever komt er echter achter dat de werknemer onjuiste verklaringen heeft afgelegd over zijn afwezigheid op 13 september 2021 en dat hij sinds 6 april 2021 geen geldig rijbewijs meer heeft. In die periode had de werknemer wel doorgaans gebruik gemaakt van de dienstauto. De werkgever vordert om deze redenen ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens verwijtbaar handelen van de werknemer. 

De rechter oordeelt dat de werknemer verwijtbaar heeft gehandeld door voor zijn werkgever te verzwijgen wat er in de nacht van 12 op 13 september 2021 is gebeurd. Van een douaneambtenaar wordt vanwege zijn bijzondere positie verwacht dat hij uit zichzelf openheid van zaken geeft. Dit geldt volgens de rechter des te meer nu de werknemer al eerder schriftelijk was gewaarschuwd en er een berisping was aangekondigd. De werknemer heeft door zijn handelen het vertrouwen van de werkgever geschaad. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden. Volgens de rechter heeft de werknemer in dit geval niet alleen verwijtbaar gehandeld, maar is de ontbinding ook het gevolg van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer. De werknemer heeft hiermee geen recht op een transitievergoeding.

Rechtbank Noord-Holland, 17 maart 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:2965

Wenk: Een liegende werknemer met een bijzondere positie verliest eerder vertrouwen. Betreffende leugen is gecombineerd met de andere fouten ernstig verwijtbaar. Bij ernstige verwijtbaarheid heeft een werknemer geen recht op een transitievergoeding.

 

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws

War Child

Christiaan Oberman is al meer dan vijfentwintig jaar verbonden aan War Child. Lees in zijn

Lees verder »