Fraude opgelicht nr. 8 is verschenen

Op 8 febrauri 2022 is de achtste ‘Fraude opgelicht’ nieuwsbrief verschenen. ’Fraude opgelicht’ is een maandelijkse nieuwsbrief, waarin recente uitspraken over fraude kort worden opgelicht en met een wenk van een korte duiding worden voorzien. Aan de hand hiervan kunt u lezen hoe fraude wel of juist niet had moeten worden aangepakt. 

Indien u belangstelling heeft om deze nieuwsbrief per mail te ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@paltheoberman.nl.

Lees hieronder één van de recente uitspraken die in de nieuwsbrief is besproken.

Veroordeling redelijke onderzoekskosten als onderdeel schade

De rechtbank Amsterdam veroordeelt bij vonnis van 17 februai 2022 een werkneemster, een verhuurmakelaar, tot vergoeding van onder meer de redelijk gemaakte onderzoekskosten van een onderzoeksbureau van ruim EUR 8.000. Dit onderzoeksbureau was ingeschakeld omdat de verhuurmakelaar woningen had toebedeeld aan hennepkwekerijen. Omdat deze huurders niet voor deze woningen in aanmerking kwamen heeft de verhuurmakelaar allerlei documenten vervalst. Daarnaast veroordeelt de rechtbank de verhuurmakelaar tot vergoeding van de volledige schade aan de woningen, de gederfde inkomsten en de openstaande huur (ruim EUR 96.000). De juridische grondslag voor veroordeling van de onderzoekskosten is dat de verhuurmakelaar aansprakelijk is voor de schade die de werkgever of derden lijden door het opzettelijk of bewust roekeloos handelen van werknemer (artikel 7:661 BW). Het gaat hier om bewust dan wel roekeloos handelen van de werkneemster in de uitoefening van de werkzaamheden.

Vindplaats: Rechtbank Amsterdam 17 februari 2022, 9373007 CV EXPL 21-11245

Wenk: onderzoekskosten, maar ook buitengerechtelijke advocaatkosten, kunnen worden gevorderd van een fraudeur als het (forensisch) onderzoek een redelijke maatregel was om de waarheid vast te stellen. Wanneer een fraudeur niet meewerkt aan een onderzoek of een werkgever vals informeert, kunnen deze kosten oplopen.

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws

War Child

Christiaan Oberman is al meer dan vijfentwintig jaar verbonden aan War Child. Lees in zijn

Lees verder »