Fraude opgelicht nr. 6

Op 8 febrauri 2022 is de zesde ‘Fraude opgelicht’ nieuwsbrief verschenen. ’Fraude opgelicht’ is een maandelijkse nieuwsbrief, waarin recente uitspraken over fraude kort worden opgelicht en met een wenk van een korte duiding worden voorzien. Aan de hand hiervan kunt u lezen hoe fraude wel of juist niet had moeten worden aangepakt. 

Indien u belangstelling heeft om deze nieuwsbrief per mail te ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@paltheoberman.nl.

Lees hieronder één van de recente uitspraken die in de nieuwsbrief is besproken.

Werknemer die COVID-19 testbewijs vervalst wordt op staande voet ontslagen

Werknemer zegt dat hij wegens een positieve coronatest niet in staat was naar een afspraak met de bedrijfsarts te komen en laat een testbewijs zien. De vermelde geboortedatum klopt echter niet en het lettertype wijkt af van de overige tekst van het document. Toch houdt de werknemer vol dat het coronatestbewijs echt is. Werkgever heeft vervolgens telefonisch contact opgenomen met het testcenter, waar men aangaf dat op die betreffende plek geen testlocaties zijn en de voorkomende lettercode niet (meer) wordt gebruikt. De werknemer is op staande voet ontslagen.

De kantonrechter houdt het ontslag in stand omdat duidelijk is dat het testbewijs is vervalst, hetgeen geldt als valsheid in geschrifte. Daarnaast heeft werknemer het vertrouwen van werkgever geschaad. Het handelen van werknemer levert een dringende reden op voor ontslag op staande voet.

Werknemer voerde nog als verweer dat de werkgever het testbewijs onrechtmatig heeft verkregen en dat er ‘zonder rechtsgrond is gevraagd naar medische informatie’. Het testbewijs is echter uit eigen beweging aan werkgever verstrekt. Ook het delen van de op het testbewijs vermelde gegevens met het testcenter levert geen schending van de AVG op.

Rechtbank Rotterdam, 7 januari 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:89

Wenk: Alvorens tot ontslag over te gaan is het belangrijk dat de werkgever, naar aanleiding van bijvoorbeeld een vervalst document en de vermoedens van vervalsing, voortvarend, maar ook zorgvuldig te werk gaat. Zorgvuldig is eerst schriftelijk en daarna mondeling om opheldering te vragen, daarna nader onderzoek te doen en de werknemer opnieuw te horen.

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws

War Child

Christiaan Oberman is al meer dan vijfentwintig jaar verbonden aan War Child. Lees in zijn

Lees verder »