Fraude opgelicht nr. 5

Op 11 januari 2022 is de vijfde ‘Fraude opgelicht’ nieuwsbrief verschenen. ’Fraude opgelicht’ is een maandelijkse nieuwsbrief, waarin recente uitspraken over fraude kort worden opgelicht en met een wenk van een korte duiding worden voorzien. Aan de hand hiervan kunt u lezen hoe fraude wel of juist niet had moeten worden aangepakt. 

Indien u belangstelling heeft om deze nieuwsbrief per mail te ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@paltheoberman.nl.

Lees hieronder één van de recente uitspraken die in de nieuwsbrief is besproken. 

Werknemer in detentie, werkgever moet loon doorbetalen

Een werknemer wordt op 27 april 2020 in voorlopige hechtenis geplaatst. Zijn werkgever, Gemeente Noardeast-Fryslân, schorst de werknemer met onmiddellijke ingang maar blijft zijn loon tijdens de schorsing doorbetalen. Na vier maanden, per 1 september 2020, staakt de gemeente zowel de schorsing als de loondoorbetaling, omdat de gemeente meent dat de werknemer geen arbeid verricht door een oorzaak die in redelijkheid niet voor haar rekening hoort te komen. De werknemer wordt veroordeeld tot 13 jaar gevangenisstraf voor poging tot doodslag op zijn ex-vriendin en opzettelijke brandstichting in haar woning.

Een werknemer die gedetineerd is kan geen werkzaamheden verrichten. Daarmee is de detentie een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werknemer moet komen. In dat geval hoeft een werkgever geen loon door te betalen tijdens de detentie. Omdat de gemeente de werknemer echter de eerste vier maanden heeft geschorst, dient zij op grond van de Cao Gemeente zijn loon wel door te betalen. Over de periode dat de gemeente de werknemer heeft geschorst is zij dan ook salaris verschuldigd.

De werknemer meent nog dat de werkgever hem ook per 1 september 2020 geschorst heeft moeten houden, omdat de reden waarvoor de schorsing initieel is gegeven (voorlopige hechtenis) op dat moment nog bestond. Op die manier wil de werknemer dat de werkgever ook na 1 september 2020 loon verschuldigd is. Dit is volgens het Hof echter onvoldoende grond om de werknemer geschorst te houden.

Vindplaats: ECLI:NL:GHARL:2021:11189 (uitspraak datum: 6 december 2021)

Wenk: Een werkgever is, indien werknemer in detentie wordt geplaatst, niet gehouden het loon van de betreffende werknemer door te betalen. Indien de werkgever naderhand de werknemer schorst, kan de verplichting ontstaan (bijvoorbeeld conform de arbeidsovereenkomst of Cao) tot loondoorbetaling. Indien de werkgever dit wenst te voorkomen, kan een schorsing beter achterwege blijven.

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws